Isikuandmete kaitse eeskirjad/Privacy Statement

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:

1. Andmekaitse

Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kasutuseesmärgid

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele;

Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine

Kasutuspõhine teave (suunamine ja ümbersuunamine)

Turvalisus

Töötlemise õiguslikud alused

Teie isikuandmete kustutamine

Andmesubjekti õigused

Uudiskiri

Daimler AG keskne juurdepääsuteenus

Küpsised