Hinnakiri.

Kõik sellel veebilehel esitatud andmed on ligikaudsed. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi kujunduses, tehnilistes andmetes, uute sõidukite müügi tingimustes ja hindades.

Teave hindade ja standardvarustuse, seadustes kehtestatud nõuete, sh maksuõiguse kohta puudutab ainult Saksamaa Liitvabariiki. Illustratsioonidel võidakse kujutada ka tarvikuid või erivarustust, mis ei kuulu standardvarustusse.

Recommend page