Uus E-klass All-Terrain.

Teedrajavalt innovaatiline.

[1] Kütusekulu ja CO2 heitmete näidud on saadud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale (Määruse [EC] 715/2007 kehtiv versioon). Antud näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult erinevate mudelite võrdlemiseks.

Recommend page

E-klassi universaal

Faktid ja arvud

Nõustamine ja ostmine