Reaalsel sõidul tekkivad heitmenäitajad.
RDE PEMS tulemuste kontaktvorm.

Leidke oma sõiduki reaalsetele sõidutingimustele vastavad heitmenäitajad.

Sisestage otsinguparameetrid ja leidke tegelikele sõidutingimustele vastavad heitmenäitajad.

[1] Uut tüüpi heitmenormide tüübikinnitused.

[2] Määrus (EU) Nr. 2016/427, lisa 7, Nr. 4.1.3.: "Tüübikinnitusasutuse nõusolekul võib lisas nõutavatele sõidukitele PEMS katseid Tehnilise Teenistuse järelvalve all teostada ka alternatiivne asutus tingimusel, et vähemalt 50 % selle lisa poolt nõutavatest PEMS katserühma valideerimise katsetest viib läbi Tehniline Teenistus."

[3] PEMS katserühm: vastavalt niinimetatud RDE I määruse (EU) Nr. 2016/427 lisale 7 ei pea PEMS katsete eripäradest tingituna neid läbi viima igat tüüpi sõidukite puhul. Teatud tingimuste korral võib tootja ühes PEMS katserühmas kombineerida mitu heitmetüüpi (vaata määrus [EU] Nr. 2016/427).

ja PEMS katserühmade tulemused: teave vastavalt määrusele (EU) Nr. 2016/427 muudetud kujul. Kui teie otsing ei väljasta tulemusi või väljastab need ebatäielikul kujul, ei kehti eelmainitud määruse sätted teie sõiduki kohta või kehtivad sellele teiste sõiduki heitmetüüpide kohta käivad nõuded, mille puhul on sõiduk sertifitseeritud vastavalt määruste RDE I ja II (EU) Nr. 2016/427 ja (EU) Nr. 2016/646) sätetele enne, kui jõustus RDE III määrus (EU) Nr 2017/1154.

Recommend page