5G garantii

 • 5G-teenus sisaldab sõidukil lepingu kehtimise perioodi jooksul ilmnevate tootevigade tasuta kõrvaldamise samadel tehnilistel tingimustel, kui on sätestatud Daimler AG uute autode müügigarantiis Euroopa Liidu klientidele nende tingimuste müügitehingu sõlmimise kuupäeval kehtinud redaktsioonis. Daimler AG uute autode müügigarantii tingimused on ära toodud AS Silberauto kodulehel ning sõiduki trükitud hooldusraamatus. Juhul, kui Daimler AG uute autode müügigarantii tehnilised tingimused erinevad käesolevas lepingus sätestatust, kohaldatakse 5G-teenuse osas käesolevas lepingus sätestatut.
 • Omaniku vahetusel sõiduki 5G-teenus ei katke.
 • 5G-teenuse kasutamine ei mõjuta Daimler AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii kehtivust (ega vastupidi). 

Teenuse osutamise eelduseks on: 

 • Sõiduki varasem dokumenteeritud hooldeajalugu.
 • Teenuse kehtivuse perioodil korraliste hoolduste tootja nõuetega täpses vastavuses ja õigeaegne teostamine eranditult Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud esindustes, mida tõendavad nõuetekohased kanded sõiduki trükitud hooldusraamatus või volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt kinnitatud väljatrükid digitaalsest hooldusvihikust.
 • Korraliste hoolduste teostamine ülalnimetatud Mercedes-Benzi volitatud esindustes teenuse osutamisele eelneval perioodil (s.t. ajal, mil sõidukile kehtib Daimler AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii) ei ole nõutav.
 • Auto valdaja poolt on täidetud kohustus esitada enne 5G-teenuse kehtivuse algust lepingus osundatud sõiduk Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud müügi- ja teenindusvõrku kuuluvasse ettevõttesse eelkontrolli.
 • Kui eelkontrolli käigus tuvastatakse puudused, peavad need olema enne 5G teenuse jõustumist kõrvaldatud.
 • Vastavalt kehtivale hinnakirjale esitatud teenuslepingu arve on täies mahus ettemaksuna tasutud.  

Piirangud: 

 • Juhul, kui Ostja ei ole sõidukit 5G-teenuse algusajaks eelkontrolli toonud, võib Müüja vähendada hüvitamisele kuuluvaid summasid, rakendada kliendi omavastutust või ka teenuse osutamisest keelduda.
 • Juhul, kui sõidukil eelkontrolli käigus ilmnenud puudused ei ole kõrvaldatud, ei ole 5G teenusepakkujal kohustust teenust pakkuda.
 • 5G-teenus kehtib Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires; 

LISA 1 - Garantii alla mittekuuluvad varuosad ja tööd 

5G raames hüvitamisele kuuluvad tööd ja sõiduki osade defektid põhinevad Daimler AGgarantiitingimustel.

Garantii alla ei kuulu:

 • tavapärased hooldus- ja korrastustööd:
 • kütusesüsteemi puhastamine, sh. ka võimalikud tagajärjed, näit. mustunud pihustid, küünlad
 • pidurite hooldus ja reguleerimine,
 • siduri reguleerimine
 • kiilrihmad, kui on tegemist normaalse kulumisega,
 • rataste balansseerimine, ümbertõstmine, rehvirõhu kontroll,
 • lahtivõetavate liidete (poldid, mutrid ) järelpingutamine,
 • sildade reguleerimine, kui ei ole tegemist remondiprotsessi osaga,
 • hooldused ja õlivahetused,
 • klappide reguleerimine,
 • amortisaatorid,
 • katuseluugi reguleerimine ja siinide puhastamine,
 • uste reguleerimine,
 • tulede reguleerimine,
 • pesuridüüside puhastamine ja reguleerimine,
 • funktsioonide kontroll (ka proovisõidud),
 • ekspluatatsioonimaterjalide nivoo kontroll,
 • akud,
 • kulumaterjalid, kui pole tegemist ilmse valmistusdefektiga,
 • õhu-, õli- ja kütusefiltrid,
 • hõõgküünlad,
 • elektripirnid, va. erijuhtumitel Xenon pirnid,
 • piduriklotsid, -katted ja kettad,
 • sidurikettad,
 • klaasipuhasti harjad ja profiilikummid,
 • rehvid,
 • Klaasivigastused 

Ilmsetest välistest teguritest tingitud klaaside purunemine, samuti pinnakahjustused ei kuulu garantii alla.
Juhtudel, mil vigastuse põhjus ei ole üheselt määratud, on vaja vastav klaas tingimata säilitada, kuni tehase otsuse teeb.
• Otsesed ja kaudsed kahjud
Müüja garantiikohustused katavad vaid otsesed (primaarsed) kahjud ja selle tagajärjel sõidukil vigastatud osad.

Sõiduki rikkest põhjustatud teisesed kulud:

 • isikukahjud
 • varaline kahju
 • pukseerimiskulud
 • reisi- ja majutuskulud (näit. takso üürimine, rongi-, laeva- või lennukipilet, postikulud)
 • hotellikulud,
 • telefoni- ja telegraafikulud
 • tulu saamatajäämine 

Recommend page