Täiuslikud raamtingimused paindlike kasutusvõimaluste jaoks.

Spetsiaalsed veod nõuavad spetsiaalseid sõidukeid. Seepärast ei ole kuni 250-tonnisel Arocsil mitte üksnes eriti tugev ja kandevõimeline põhikonstruktsioon, vaid selle arvukad omadused valmistavad seda samuti optimaalselt ette raskevedudeks.