Sõidukihaldussüsteem

Tänu säästliku sõitmise analüüsile, sõiduki kulumite ja vedelike tasemete andmete kuvamisele on võimalik tagada veokite tarbimisnäitajate ja kulumite madalaimad tasemed. Nendele andmetele pööratakse tähelepanu ka veokijuhtide koolitamisel. Eesolevate hooldusvälpade kohta saadetakse teave töökotta ja sõidukipargi halduritele, et seisakuajad oleks võimalikult lühikesed.