Ohutu sõidu koolitus

Ohutu sõidu koolitus põhineb Mercedes-Benz tarbesõidukite tehniliste juhtimisabimeeste tutvustamisel. Neid abimehi on iga mudeliuuendusega aina rohkem.

Ohtlikud olukorrad teedel ja liiklusõnnetused ei teki mitte niivõrd autode tehnorikete ja kehva liikluskorralduse tõttu, kuivõrd autojuhtide valede sõiduvõtete ja tähelepanu hajumise tõttu. Sageli riskitakse arutult. Riskimine on sellise toimingu valimine, mis ebaõnnestumisel tekitab senisest halvema olukorra.

Koolitusel tutvustatakse kõiki tarbesõidukitel kasutuses olevaid ohutus- ning lisaseadmeid. Nendeks on: ESP, ASR, ART, SRS, ABS, sõiduraja seiresüsteem jne., ning nende õiget kasutamist ja õigeid sõiduvõtteid.