Taaskasutatud varuosad

Mercedes-Benzi originaalvaruosad tagavad Teie sõidukile kindla kvaliteedi, töökindluse ja testitud turvalisuse pikkadeks aastateks. Taastatud originaalvaruosad täidavad samu etteantud kvaliteedinõudeid nagu uued originaalvaruosadki, kuid palju soodsama hinnaga.

Taaskasutusse jõuavad ainult uusima tehnoloogia abil hoolikalt kontrollitud komponendid. Seepärast peab kliendilt taastamisele antud vahetusosade seisukord vastama kindlatele tingimustele. Lähemat informatsiooni sellekohaste nõuete kohta jagavad Teile Mercedes-Benzi volitatud esindused.

Taaskasutatavate varuosade eelised on järgmised:

• märgatav hinnaeelis;
• originaalvaruosa kindel kvaliteet ja funktsionaalsus;
• teenindus- ja garantiitingimused samadel alustel uute varuosadega;
• saadaval on varuosad ka klassikaks muutunud autodele;
• tarne kiirus ja saadavus samaväärne uute originaalvaruosadega;
• keskkonnasäästlikkus - ressursside ja energia kokkuhoid läbi originaalosade kvaliteetsete materjalide taaskasutuse.