Tuletõrje- ja päästeteenindus

Econic on omamoodi muutumismeister: ühelt poolt prügiauto, teisalt paakauto.
Ta võib olla ka autode transportija või tuletõrjeauto. Econic on baasautoks eriautodele, mis peavad vastama kõige erinevamatele nõuetele. Loomulikult sisaldub selles autos Mercedes-Benzi kogu tehniline kompetents. Ühel ja samal baasil on realiseeritav mitmekülgsetele kasutustingimustele vastav auto.

Teiste sõnadega: spetsiaalautode ehitamisel võite edaspidi kompromissidest loobuda.