Varuosagarantii

Varuosade garantii üldtingimused

1. Varuosade üldised garantiitingimused laienevad kõigile Silberauto AS-i poolt müüdavatele uutele varuosadele. Varuosade garantiitingimused ei laiene Silberauto AS-i poolt müüdavatele käibedetailidele (nt pirnid, filtrid jms) ega kulumaterjalidele (nt õlid, määrded, vedelikud jms).

2. Varuosade garantii tingimused esitatakse kirjalikult järgmistes dokumentides:

2.1.käesolevad varuosade üldised garantiitingimused (edaspidi nimetatud: üldtingimused);
2.2.varuosade valmistaja või maaletooja garantii eritingimused konkreetse varuosa või teatud tüüpi varuosade kohta (edaspidi nimetatud: eritingimused).

Varuosade üldtingimuste ja eritingimuste vastuolu korral kohaldatakse alati eritingimusi. Juhul, kui varuosa ostjaks on tarbija, on tal lisaks garantiist tulenevatele õigustele ka muud seadusest tulenevad õigused.

3. Kui konkreetse varuosa garantii eritingimused ei sätesta teisiti, siis ei ole varuosa garantiiga hõlmatud:
3.1. klaasipuhasti harjad;
3.2. antennivardad;
3.3. kaugjuhtimispultide patareid
3.4. rattad ning rehvid;
3.5. siduri osad;
3.6. piduriklotsid, -katted, -kettad ja -trumlid;
3.7. amortisaatorite osad;
3.8. summuti osad;
3.9. süüteküünlad;
3.10. varuosade võimalik värvimuutus või värvkatte kulumine;
3.11. klaaside pragunemine või purunemine.