Hinnakiri

Kõik sellel veebilehel esitatud andmed on ligikaudsed. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi kujunduses, tehnilistes andmetes, uute sõidukite müügi tingimustes ja hindades.

Sprinter

kaubik

Lummus

Faktid ja arvud

Nõustamine ja ostmine