Meetme raames esitatakse teie sõiduki mootori juhtsüsteemi jaoks tarkvara uuendust. Uuenduse esitamine kestab kuni ühe tunni.


  Vajalikud tööd puuduste kõrvaldamiseks tehakse kliendile iseenesest mõista tasuta.


  Te ei pea esmalt miskit tegema.


  Me teavitame teid kirjalikult, kui teie sõiduk peaks olema tagasi kutsutud ja saama vastava tarkvara uuenduse.


  Oma kirjas palume teil leppida töökojaga kokku tähtaeg. Kuna tarkvara uuendusi tuleb veel arendada, saate kuupäeva kokku leppida alles siis, kui me oleme teile kirjutanud.


  Lisaks pakume teile veebipõhist tööriista, mille abil kliendid saavad hõlpsalt kontrollida, kas nende sõidukit plaanitakse tagasi kutsuda


  Daimler värskendab võimalikult kiiresti pärast KBA avaldust küsimuse all olevad programmeerimised tarkvara uuendustena.

  Me teavitame oma kliente kohe, kui tarkvara uuendused on olemas.


  See võib võtta mõned kuud.


  Vastavalt KBA õiguslikule seisukohale tuleb sõiduki mootori juhtimisel muuta teatud funktsioonide kalibreerimist.


  Daimler vaidlustab KBA korralduse ja laseb avalikke õigusküsimusi ka vajaduse korral kohtus selgitada.


  Tegemist on sõiduautode puhul ainult Euro 6b standardi sõidukimudelitega, mille tootmine lõppes hiljemalt 2018. aasta mai lõpus - peamiselt juba märkimisväärselt varem.


  Ka kaubikute puhul on tegemist ainut Euro 6b standardi sõidukimudelitega, mille tootmine on suuremalt jaolt lõppenud.


  Mitmete sõidukimudelite puhul kutsutakse tagasi ainult teatud tootmisvahemiku sõidukeid. Mudelist ja mootori kirjeldusest üksi seega ei piisa otsustamaks, kas sõiduk kutsutakse tagasi. Me teavitame asjassepuutuvaid kliente vastavalt kohe, kui uuendus on olemas.

  Lisaks pakume me veebipõhist tööriista, mille abil meie kliendid saavad hõlpsalt kontrollida, kas sõidukit plaanitakse tagasi kutsuda.


  Daimler AG pakub juba alates 2017. aasta märtsist kompaktklassi sõidukitele (A, B, C, CLA, GLA) NOx emissioonide parandamist mootorivariandile (turule tulnud diiselmootor 160d/160 CDI /189d/180 CDI). Lisaks pakub ettevõte V-klassile tarkvara uuendust.


  Peale selle kinnitati 2. augustil 2017 riiklikul diislifoorumil Berliinis mitmekülgne meetmetepakett õhukvaliteedi parandamiseks kesklinnades. Juba kaks nädalat varem oli Daimler teatanud käimasoleva vabatahtliku hooldusmeetme laiendamisest (kompakt- ja V-klass) enam kui 3 miljonile sõidukile.

  Mais 2018 esitas Saksamaa maanteeamet (KBA) Daimler AG-le korralduse mudeli Vito OM622 1,6-liitrise Euro 6 diisli kohta, milles nõutakse ettevõttelt esmase väljalaske peatamist ja tagasi kutsumist.


  Pärast konstruktiivset arutelu Saksa transpordiministeeriumis ja digitaalset infrastruktuuri (BMVI) juunis 2018 rakendab Daimler Euroopas ametkondade nõudel umbes 700 000 sõiduki puhul laiendatud tagasikutsumist.


  Ülekaalukas osa sõidukitest oli juba nähtud ette teavitatud vabatahtlikust hooldusmeetmest osa võtma.


  Teavitatud vabatahtlikud hooldusmeetmed sõidukitele, mida ei kutsuta tagasi, jätkuvad planeeritult.


  Tagasikutsutavad sõidukid ei ole muidugi enam vabatahtliku hooldusmeetme osa.


  Teavitame oma kliente, kas sõiduk on osa kohustuslikust tagasikutsumisest või vabatahtlikust meetmest.


  Tagasikutsutavad sõidukid pole loomulikult enam osa vabatahtlikust hooldusmeetmest.

  Me pakume veebipõhist tööriista, mille abil saavad meie kliendid hõlpsalt kontrollida, kas nende sõidukit plaanitakse tagasi kutsuda.


  Pakume oma klientidele ühe seeria sees mitmeid erinevaid sõidukeid. Need eristuvad näiteks mootori võimsuse, ajami liigi või nelikveo alusel.


  Nendele variantidele arendame vastavalt kohandatud tarkvara uuendusi. Viimase aasta kohta teavitatud hooldusmeetme jaoks enam kui 3 miljonile sõidukile arendame me näiteks kokku rohkem kui sada varianti.


  Kuna muudatused võivad olla väga erineva mõjuga, oleme seejuures väga hoolikad. Samuti võtab aega testimine ja tarkvara uuenduse heakskiit.


  Teavitame oma kliente kirjalikult kohe, kui vastav tarkvara uuendus on olemas ja seda saab meie töökodades esitada.


  Lisaks anname sealjuures teada edasisi üksikasju tagasikutsumise kohta, kui need on kindlaks tehtud.