Teenindus ja hooldus.

Mida iganes te ka ei vajaks: Mercedes-Benzi partner on teie jaoks olemas.

Mercedes-Benzi teeninduslepingud


Meie hooldus- ja remonditööde paketid.

Mercedes-Benzi teeninduslepingud


Meie hooldus- ja remonditööde paketid.

Nautige oma päeva. Meie hoolitseme Teie Mercedes-Benzi eest.

Mercedes-Benzi teeninduslepingute fikseeritud kuutasu ja täielik kontroll kulude üle muudavad hoolduse usaldusväärseks, prognoositavaks ja muretuks.

Nautige oma päeva. Meie hoolitseme Teie Mercedes-Benzi eest.

Täisteeninduspaketid on lisaväärtustooted, mis on mõeldud eelkõige klientidele , kellele on oluline auto kasutuskulude täpne planeerimine ja ajatamine. Klient maksab vastavalt hinnakirjale kindlaksmääratud summa kas kohe sõiduki soetamisel või igakuistes liisingumaksetes ning sõltuvalt konkreetse paketi tingimustest ei pea enam muretsema hoolduskulude või kuluvate osade maksumuste ja arvete tasumise pärast. 
Veho klientidele pakume täisteeninduslepingu tooteid EasyGo tootenime all. 

 • EasyGo

  EasyGo on Mercedez-Benzi uutele sõiduautodele mõeldud hoolduspakett, mille saab soetada kõigis Veho müügi- ja teenindusvõrgu esindustes samaaegselt autoostuga.

  EasyGo-paketiga autodele on tagatud tasuta korralised hooldused kuni läbisõiduni 120 000 kilomeetrit või neljanda kasutus­aasta lõpuni. EasyGo katab kõik auto tootja poolt ette nähtud ja hooldusplaanis sisalduvad korraliste hoolduste tööd, millede loetelu on fikseeritud sõiduki hooldusraamatus, sisaldades lisaks ka Veho poolt tasuta pakutavaid teenuseid. Teie sõiduauto aastatepikkusele töökindlusele aitavad kaasa õigeaegne ja nõuete­kohane hooldamine ning originaalvaruosade kasutamine - EasyGo teeb selle Teile odavamaks ja mugavamaks.

  Paketi omanik võidab järgnevas:

  • püsiv soodushind korralise hoolduse töödele - paketi hind on ligikaudu 10% odavam kui 120 000 km läbisõidu jooksul teostamisele kuuluvate korraliste hoolduste maksumused kokku;
  • tasuta teenused - Veho esindused pakuvad EasyGo-paketiga kaetud autodele korraliste hoolduste käigus mitmeid tasuta teenuseid;
  • auto korralise hooldamisega seotud kulude hajutamine - soetades paketi EasyGo samaaegselt auto liisimisega, jaotuvad autohooldusega seotud kulud igakuiste liisingu­maksete pea märkamatuks osaks;
  • igakordsete hooldusarvete puudumine - korralises hoolduses käies esitatakse arve vaid nende lisatööde eest, mis ei sisaldu paketiga kaetavate tööde loendis.
 • 5G - 5 aastat garantiid

  5G lisagarantii on Veho AS müügi- ja teenindusvõrgu poolt pakutav täiendav müügigarantii Mercedes-­Benzi sõiduautodele, mis annab sõiduki omanikule kindlustunde kuni viienda kasutusaasta lõpuni. Uue auto tootjapoolne müügi­garantii tagab 2-aastase garantiiperioodi jooksul ilmnevate konstruktsiooni-, valmistus- või materjalivigadest põhjustatud rikete tasuta kõrvaldamise. Paraku võib siiski ette tulla üksikuid tootevigu, mis ilmnevad alles peale uue auto tootjagarantii lõppu. Siin tulebki appi Mercedes-Benzi Eesti müügi­organisatsiooni täiendav lisagarantii. Auto kasutaja jaoks ei ole peale läbisõidu- (kuni 150 000 km) ja kehtivusala piirangu mingeid erisusi võrreldes uue auto müügigarantii tingimustega. Lisagarantii kehtib ainult Eesti Vabariigi piires ja selle garantii alusel teostavad garantiiremonti kõik Veho müügi- ja teenindusvõrgu Mercedes-Benzi volitatud töökojad. Kehtivuse eeltingimuseks on korraliste hoolduste ning jooksva remondi tööde teostamine garantiiandja töökodades.

  Tootjagarantii: 2 aastat ilma läbisõidu piiranguta alates auto esmaregistreerimisest. 
  Diileri lisagarantii: peale 2 aastase tootjagarantii lõppemist käivitub Veho AS poolt pakutav lisagarantii, kehtivusega kuni 5 aastat auto esmaregistreerimisest või kuni läbisõiduni 150 000 km.

Töökoja teenused


Parimates kätes.

Suurepärane teeninduskogemus peitub tihti detailides – nt kui säästate volitatud töökoda külastades väärtuslikku aega või saate lahti tüütust täkkest esiklaasil. Leidke oma Mercedesele parimad teenused ning nautige tipptasemel teenindust.

Töökoja teenused


Parimates kätes.

Suurepärane teeninduskogemus peitub tihti detailides – nt kui säästate volitatud töökoda külastades väärtuslikku aega või saate lahti tüütust täkkest esiklaasil. Leidke oma Mercedesele parimad teenused ning nautige tipptasemel teenindust.

Mercedes-Benz SmallRepair kaotab kiirelt ja soodsalt igapäevased väikesed jäljed.

SmallRepair

Pildil on kujutatud paari, kes vaatavad tahvelarvutist Mercedes-Benzi teenusepakkumisi.

Digitaalne hooldusaruanne

Pildil suhtlevad sõiduki taustal Mercedese töökoja töötaja ja klient.

Kasutatud sõiduki kontroll

Mercedese tähtlogo lähivõte, keskendudes taustal kliendi- ja töökoja töötajatele.

Romusõidukite kogumine

Asendusauto

Asendusauto

Garantii


Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

Garantii


Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

 • Garantii

  Pildil on kujutatud rooli taga istuvat naist.

  Uutele Mercedes-Benzi sõiduautodele kehtib alates auto esmaregistreerimise või kasutuselevõtmise kuupäevast (sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem) ülemaailmne ilma läbisõidupiiranguta kaheaastane garantii. Peale 2-aastase tootjagarantii lõppemist käivitub  Veho AS poolt pakutav lisagarantii, kehtivusega kuni 5 aastat auto esmaregistreerimisest või kuni läbisõiduni 150 000 km.

  Uue auto ülemaailmse garantii alusel kõrvaldatakse tootja kulul kõik auto normaalsel kasutamisel garantiiajal ilmnevad konstruktsiooni-, materjali- või valmistamisvigadest tingitud rikked. Lisaks sellele laieneb garantii Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikides Norras, Lichtesteinis, Islandis ja Sveitsis uuena esmaselt registreeritud sõidukite nendele osadele, mis kaotavad garantiiaja jooksul oma töövõime loomuliku kulumise tõttu ja millised ei ole ära toodud sellekohases välistavas loetelus. Täpsema info garantii alla mittekuuluvatest töödest leiate oma sõiduki hooldusraamatust. Kindlasti tuleks garantii kehtivuse tagamiseks meeles pidada järgmisi lihtsaid tõdesid:

  • Rikkest või kõrvalekaldest tuleb koheselt teavitada Mercedes-Benzi volitatud töökoda;
  • Sõidukit ei tohi kasutada ekstreemtingimustes – võidusõidud, üle
   lubatud kandevõime raskusega veoste vedamine, garantiiõigusi kitsendavad
   tootjaga kooskõlastamata ümberehitused, sealhulgas nn. mootorituuning)
  • Kasutada tuleb vaid tootjapoolselt lubatud ja soovitatud varuosi, määrdeaineid ja teenuseid;
  • Jälgida tuleb sõiduki hooldusraamatule vastavaid kasutuseeskirju;  

  Üksikasjalik info korraliste hoolduste tööde ja nende regulaarsuse kohta on ära toodud Teie auto hooldusraamatus. Soovitav on autot hooldada Mercedes-Benzi volitatud töökojas. Hooldades peale garantiiaja lõppu oma autot järjekindlalt ja alati õigeaegselt Mercedes-Benzi volitatud töökojas, tagate peale 1. maid 2004 Eestis uuena esmaselt registreeritud Mercedes-Benzi sõiduautole maksimaalselt kuni 30-aastaks hooldusest hoolduseni pikeneva mobiilsus- ja korrosioonivastase lisagarantii kehtivuse.

 • 5G garantii

  Pildil on vanem E-klassi sõiduk ja selle ees istub mees.
  • 5G-teenus sisaldab sõidukil lepingu kehtimise perioodi jooksul ilmnevate tootevigade tasuta kõrvaldamise samadel tehnilistel tingimustel, kui on sätestatud Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantiis Euroopa Liidu klientidele nende tingimuste müügitehingu sõlmimise kuupäeval kehtinud redaktsioonis. Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tingimused on ära toodud Veho AS kodulehel ning sõiduki trükitud hooldusraamatus. Juhul, kui Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tehnilised tingimused erinevad käesolevas lepingus sätestatust, kohaldatakse 5G-teenuse osas käesolevas lepingus sätestatut.
  • Omaniku vahetusel sõiduki 5G-teenus ei katke.
  • 5G-teenuse kasutamine ei mõjuta Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii kehtivust (ega vastupidi).

  Müüjal on õigus garantiitingimusi ühepoolselt muuta.

  Teenuse osutamise eelduseks on:

  • Sõiduki varasem dokumenteeritud hooldeajalugu.
  • Teenuse kehtivuse perioodil korraliste hoolduste tootja nõuetega täpses vastavuses ja õigeaegne teostamine eranditult Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud esindustes, mida tõendavad nõuetekohased kanded sõiduki trükitud hooldusraamatus või volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt kinnitatud väljatrükid digitaalsest hooldusvihikust.
  • Korraliste hoolduste teostamine ülalnimetatud Mercedes-Benzi volitatud esindustes teenuse osutamisele eelneval perioodil (s.t. ajal, mil sõidukile kehtib Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii) ei ole nõutav.
  • Auto valdaja poolt on täidetud kohustus esitada enne 5G-teenuse kehtivuse algust lepingus osundatud sõiduk Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud müügi- ja teenindusvõrku kuuluvasse ettevõttesse eelkontrolli.
  • Kui eelkontrolli käigus tuvastatakse puudused, peavad need olema enne 5G teenuse jõustumist kõrvaldatud.
  • Vastavalt kehtivale hinnakirjale esitatud teenuslepingu arve on täies mahus ettemaksuna tasutud.  

  Piirangud:

  • Juhul, kui Ostja ei ole sõidukit 5G-garantiiteenuse algusajaks eelkontrolli toonud, võib Müüja vähendada hüvitamisele kuuluvaid summasid, rakendada kliendi omavastutust või ka teenuse osutamisest keelduda.
  • Juhul, kui sõidukil eelkontrolli käigus ilmnenud puudused ei ole kõrvaldatud, ei ole 5G garantiiteenuse pakkujal kohustust teenust pakkuda.
  • 5G garantiiteenus kehtib Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires läbisõidul.
  • 5G garantii kaotab kehtivuse, kui sõiduk registreeritakse alaliselt väljaspool Eestit.

  LISA 1 - Garantii alla mittekuuluvad varuosad ja tööd

  5G raames hüvitamisele kuuluvad tööd ja sõiduki osade defektid põhinevad Mercedes-Benz Group AG garantiitingimustel.

   

  Käesolev müügigarantii ei kehti:

  • klaasipuhasti harjadele;
  • antennivarrastele;
  • ratastele ning rehvidele;
  • siduri osadele;
  • piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
  • amortisaatoritele;
  • summuti osadele;
  • süüteküünaldele;
  • reguleerimistöödele;
  • kiilrihmadele, kui tegemist on normaalse kulumisega;
  • puhastamistöödele ja määrimistöödele;
  • funktsioonide kontrollimisele (ka proovisõidud);
  • akudele, kõrgepingeakudele ja pistikühenduse komponentidele (elektrimootor ja jõuelektroonika. Kehtib tootja pikendatud garantii;
  • kaugjuhtimispultide patareidele;
  • juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
  • elektripirnid, va. erijuhtumitel Xenon pirnid;
  • materjalide värvimuutusele;
  • sõiduki siseruumi osade kulumisele (rebenemine, pragunemine, venimine ja värvimuutused);
  • kerele, värvkattele ja välistele viimistluselementidele;
  • klaasivigastused;

   

  Ilmsetest välistest teguritest tingitud klaaside purunemine, samuti pinnakahjustused ei kuulu garantii alla.
  Juhtudel, mil vigastuse põhjus ei ole üheselt määratud, on vaja vastav klaas tingimata säilitada, kuni tehase otsuse teeb.

   

  Otsesed ja kaudsed kahjud
  Müüja garantiikohustused katavad vaid otsesed (primaarsed) kahjud ja selle tagajärjel sõidukil vigastatud osad.

   

  Sõiduki rikkest põhjustatud teisesed kulud:

  • isikukahjud
  • varaline kahju
  • pukseerimiskulud
  • reisi- ja majutuskulud (näit. takso üürimine, rongi-, laeva- või lennukipilet, postikulud)
  • hotellikulud
  • telefoni- ja telegraafikulud
  • tulu saamatajäämine

   

  ei kuulu garantii alla
  Hilisem ümberehitus

  Kui Mercedes-Benz tehasetoodet hilisema ümberehitamisega muudetakse, st. näiteks: ümberehitus alternatiivkütusele (maagaas), tuunitakse (auto vedrustuse madaldamine, mootori juhtarvuti modifitseerimine jms), ei kehti selle tagajärjel tekkinud vigastustele ja kaudsetele kahjudele Mercedes-Benz AG garantii. Garantiikulud kannab sel juhul töökoda, kus vastav ümberehitus tehti.

 • Üldine teave sõiduauto müügigarantii kohta

  Uue sõiduki müügigarantii

  Teie käsutuses on volitatud Mercedes-Benzi töökodade laialdane võrk. Volitatud Mercedes-Benzi töökojad:

   

  1. omavad vajalikku sisseseadet ja eritööriistu ning nende personal läbib pidevalt koolitusi;
  2. tagavad, et Teie sõidukit hooldatakse ja remonditakse professionaalselt ning vajaliku hoolsusega;
  3. teostavad garantiiremonti vastavalt uue auto müügigarantii ja muude garantiikokkulepete tingimustele, samuti valmistajatehase osalusega remonte hea tahte korras peale garantiiaja lõppu (goodwill);
  4. teostavad professionaalselt kõik auto valmistaja poolt ette nähtud hooldustööd;
  5. kinnitavad kannetega sõiduki hooldusraamatus, et kõik hooldustööd on teostatud õigeaegselt;
  6. menetlevad nõudeid müügigarantii alusel, mis tulenevad müügilepingus sätestatud tingimustest.

   

  Palun pidage kinni hooldusraamatus toodud nõuetest ning soovitustest ja korraliste hooldustööde loetelust. Eespool nimetatud nõuetest tuleb kinnit pidada ka siis, kui annate auto kasutamiseks ja hooldamiseks üle kolmandatele isikutele. Ainult sellisel viisil toimides tagate kitsendusteta õiguse garantiinõuete esitamiseks.
  Kui ettenähtud hooldustööd on jäänud teostamata, siis langetab auto valmistaja otsuse garantiinõude aktsepteerimise kohta alles peale nõudega seotud auto osade uurimist. Eriti just sõiduki garantiiaja kestuse jooksul aga ka peale selle lõppu kandke hoolt, et ettenähtud korralise hoolduse tööd on teostatud:

   

  1. regulaarselt;
  2. õigeaegselt;
  3. pädevas töökojas, mis omab nõutavate tööde teostamiseks vajalikke tööriistu ja eriteadmisi.

   

  Mercedes-Benz soovitab, et Te kasutaksite Mercedes-Benzi volitatud töökodade teenuseid. On eriti oluline, et liiklusohutust mõjutavad tööd ja tööd turvalisusega seotud süsteemide juures viiakse läbi pädevates spetsialiseeritud töökodades.
  Kui seadustega on sätestatud nõuded mootori heitgaaside puhastussüsteemile, siis

   

  1. tuleb mootorit hooldada vastavate nõuete kohaselt ning selleks ettenähtud mõõtevahenditega;
  2. on lubamatu teha muudatusi heitgaaside puhastussüsteemiga seotud osade juures ning muid muudatusi, mis mõjutavad heitgaaside

  puhastussüsteemi tööd.

   

  Kõik Mercedes-Benzi volitatud veokitöökojad on teadlikud sellekohastest nõuetest.

   

  Korralise hoolduse tööd ei sisalda remonditöid. Remonditööd teostatakse eraldi tellimuste alusel. Täiendavat informatsiooni oma auto hooldamise kohta leiate sõiduki hooldusraamatust, samuti nõustavad Teid Mercedes-Benzi volitatud töökojad.

   

  Mercedes-Benz Group AG (valmistaja) garanteerib Mercedes-Benzi kohalikust organisatsiooni (Garantiiandja) kaudu Mercedes-Benzi sõiduautot müües selle ostjale (Garantiivõtjale) sõidukil veatu funktsioneerimise vastavalt tehnika ja tehnoloogia kaasaegsele tasemele ning vastavuses alljärgnevalt sätestatud Mercedes-Benzi uute sõiduautode müügigarantii tingimustega. Mercedes-Benzi uue sõiduauto garantii kestuv on kaks aastat arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, sõltuvalt sellest, kumb nendest sündmustest leiab aset varem. Käesolev uue sõiduki garantii kehtib ainult nendele autodele, mis anti üle ja registreeriti esmaselt Euroopa Majanduspiirkonna Lepingu riikides (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island ja Lichtenstein) või Šveitsis.

   

  Müügigarantii juhtumid
  Müügigarantii alusel on võimalik esitada nõuet asja parandamiseks, kui

   

   1. sõidukil ilmnev tehniline rike on põhjustatud materjali- või valmistusveast või loomulikust kulumisest;
   2. eelmises punktis mainitud tehniline rike muudab auto osa töövõimetuks garantii kestuse ajal;
   3. auto osa töövõime taastamine punktis 1. mainitud rikke kõrvaldamiseks ei ole käesoleva müügigarantii alusel välistatud.

   

  Normaalne kulumine ei ole üldiselt müügigarantiiga kaetud, välja arvatud käesolevates müügigarantii tingimustes sätestatud juhtudel.

   

  Ostjal on käesoleva müügigarantii alusel õigus nõuda rikke ja selle rikke poolt auto teistele osadele vahetult põhjustatud kahjustuste tasuta kõrvaldamist (remontimist).
  Käesolev müügigarantii ei anna alust muudeks nõueteks. Remondikulud, mis kaetakse käesoleva müügigarantiiga, on piiratud sõiduki turuväärtusega ajal, millal käesoleva müügigarantiiga kaetud rike aset leidis.

   

   

  Nõude esitamine uue sõiduki müügigarantii alusel

   

  Müügigarantii alusel nõude esitamise eelduseks on, et

   

  1. sõiduki juures on vastavalt valmistajatehase juhistele läbi viidud kõik nõutavad hooldustööd ;
  2. auto elektrooniliste süsteemide juures ei ole valmistamisjärgselt tehtud muudatusi (näiteks nn "chiptuuningut")

   

  Garantiinõue tuleb esitada koos täielikult täidetud hooldusraamatuga, milles peavad kajastuma kõik auto juures teostatud korraliste hoolduste tööd.
  Uue auto müügigarantiiga ei ole kaetud osad, mida vahetatakse regulaarselt välja korraliste hooldustööde käigus.
  Garantiinõudeid käesoleva uue sõiduki müügigarantii alusel saab esitada ainult:

   

  1. Garantiiandjale;
  2. Mercedes-Benzi volitatud töökodadele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis.

   

  Ostja on kohustatud teavitama Garantiiandjat igast müügigarantii juhtumist, kui seda menetletakse volitatud Mercedes-Benzi töökoja kaudu.
  Asja parandamine toimub Garantiiandja valikul kas vigase osa remontimise või väljavahetamise teel. Garantiiremondi käigus väljavahetatud osad on Garantiiandja omand.

   

  Garantiisaajal on õigus esitada nõudeid käesoleva müügigarantii alusel garantiiremondi käigus paigaldatud, parandatud või värvitud osade kohta kuni uue auto müügigarantii kestuse lõpuni.

   

  Garantiijuhtumist tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu jooksul arvates Mercedes-Benz Group AG või volitatud Mercedes-Benzi töökoja teavitamisest garantiilise rikke asetleidmise kohta (aegumist arvestatakse sündmusest, mis leiab aset varem), kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale uue sõiduki müügigarantii kestuse lõppemist.

   

  Juhul, kui käesolevas müügigarantiis ei ole sätestatud teisiti, rakenduvad garantii menetlemisel sõiduki müügilepingu osaks olevad uute sõidukite müügitingimused.

   

  Käesolev müügigarantii ei puuduta võimalikke nõudeid, mida esitatakse MobilityGo täiendava müügigarantii alusel. Samuti ei puuduta käesolev müügigarantii Garantiisaaja muid seadustest tulenevaid õigusi, sealhulgas neid, mis lähtuvad tootjavastutusest.


  Erandid

   

  Käesolev müügigarantii ei kehti:

   

  1. klaasipuhasti harjadele;
  2. antennivarrastele;
  3. kaugjuhtimispultide patareidele;
  4. ratastele ning rehvidele;
  5. siduri osadele;
  6. piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
  7. amortisaatoritele;
  8. summuti osadele;
  9. süüteküünaldele;
  10. reguleerimistöödele;
  11. akude laadimis- ja hooldustöödele;
  12. juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
  13. klaasi- ja laternapesudüüside puhastamisele ja reguleerimisele;
  14. materjalide värvimuutusele;
  15. sõiduki siseruumi osade kulumisele;
  16. värvkatte kulumisele;
  17. klaaside pragunemisele või purunemisele.

   

  Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
  Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.

   

  Kohustust rikete kõrvaldamiseks käesoleva müügigarantii alusel ei teki, kui rike või kahjustus tekkis ühel alljärgnevatest põhjustest:

   

  1. Ostja ei teavitanud rikkest või tekkinud kahjust koheselt või ei andnud võimalust selle tuvastamiseks;
  2. Ostja ei võimaldanud koheselt asja parandamist;
  3. Ostja on sõidukit ebasihipäraselt kasutanud või üle koormanud (näiteks osalemisega mootorispordivõistlustel, kandevõime ületamisega, tootja poolt heakskiitmata muudatustega nagu "chip-tuuning" jms);
  4. Ostja on paigaldanud sõidukile osi, mille kasutamiseks puudub sõiduki valmistaja luba;
  5. Ostja on sõiduki ehitust ilma selle valmistaja heakskiiduta muutnud;
  6. Ostja ei ole järginud valmistaja ettekirjutusi auto kasutamiseks, hooldamiseks ja korrashoiuks, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutusjuhendis. Siia alla kuulub ka selleks mitte ette nähtud määrdeainete ja töövedelike kasutamine;
  7. Sõidukit on selle valmistaja poolt volitamata töökojas oskamatult remonditud.

   

  Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste ning autole soetatud tarvikute juures.
  Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.

 • Sõiduautode korrosioonigarantii

  Üksikud tootevead võivad jääda märkamatuks veel kaua aega peale tootja poolt antud garantiiaja lõppu. Tooteveast tingitud korrosioonikahjustuste ilmnemisel aitab läbiva korrosiooni­kahjustuse vastane lisagarantii ka veel aastaid peale uue sõiduki müügigarantii lõppemist, auto omaniku soovil kasvõi kuni sõiduki elukaare lõpuni.

   

  Keredetailide seestpoolt väljapoole arenenud läbiva korrosiooni­kahjustuse vastase garantii omandavad kõik uued sõidukid, mis on esmaselt müüdud ja tarnitud Mercedes-Benz Group AG või kehtivus­piirkonnas asuva volitatud Mercedes-Benzi esinduse poolt ning mis nõude esitamise ajal on registreeritud ja kasutuses selle lisagarantii kehtivusalas. Garantiiandjaks on sõiduki uuena müünud kohalik Mercedes-Benzi esindus.

   

  Uutele sõidukitele kehtib läbiva korrosioonikahjustuse vastane garantii esialgu vaikimisi kuni teise kasutusaasta lõpuni ning seejärel saab sõidukivaldaja seda lisagarantiid iga volitatud Mercedes-Benzi töökojas teostatud korralise hoolduse käigus pikendada kuni järgmise korralise hoolduse tähtajani ja nii kuni 30 aasta jooksul arvates sõiduki esmaregistreerimisest.

   

  Läbiva korrosioonikahjustuse vastase garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud kere läbivad roosteaugud (perforatsioon), mis on arenenud seestpoolt väljapoole. Garantiiga on kaetud toorikkere osad, tiivad, mootorikate, uksed, tagauks ja pakiruumi luuk. See lisagarantii ei hõlma kere külge kinnitatavaid osi nagu näiteks ehisliistud, ukselingid ja -hinged, kaitserauad jms.

   

  Remondikulude osas on läbiva korrosioonikahjustuse vastane täiendav müügigarantii piiratud analoogse sõiduki turuväärtusega ajal, millal kahjustused avastati.

   

  Selle lisagarantii kehtimise eelduseks on tingimus, et kõik nähtavad kahjustused, mis said teatavaks või millele pöörati tähelepanu korraliste hoolduste käigus, on kõrvaldatud täpses vastavuses sõiduki valmistajatehase ettekirjutustega; garantii pikendamist kinnitab sõiduki hooldusvihikusse tehtud kanne.

Hooldus


Ohutus ja usaldusväärsus.

Tellides korralisi hooldusi järjekindlalt ning õigeaegselt Mercedes-Benzi volitatud töökodadest, saate olla kindlad, et teie käsutuses on tipptasemel sisseseade, hea väljaõppe ja kõige viimase tehnilise informatsiooniga varustatud töökojad. 

Hooldus


Ohutus ja usaldusväärsus.

Tellides korralisi hooldusi järjekindlalt ning õigeaegselt Mercedes-Benzi volitatud töökodadest, saate olla kindlad, et teie käsutuses on tipptasemel sisseseade, hea väljaõppe ja kõige viimase tehnilise informatsiooniga varustatud töökojad. 

Teie eelised:

Mercedes-Benzi hooldus on täiuslik – mitte peaaegu. Sest peaaegu ei vii teid kuhugi.
 • Digitaalne hooldusaruanne

  Igapäevane ülevaade.

  Mercedes-Benzi Vehicle Service Dashboard näitab sõiduki teenindusolekut igapäevaselt.

  Igapäevane ülevaade.

  Digitaalne korraliste hoolduste aruanne on Mercedes me portaalis saadaval sõiduautodele, mis on valmistatud alates juulist 2008 ning veokitele alates oktoobrist 2012, kui töökojad on teinud hoolduste järgselt andmebaasi vajalikud kanded.

  Eelised:

  • Teie Mercedes-Benzi sõiduki viimase korralise hoolduse üksikasjaliku aruande kuvamine (sõiduautodele alates juulist 2008 ja veokitele alates oktoobrist 2012, kui töökojad on teinud andmebaasi vajalikud kanded);
  • Teie Mercedes-Benzi sõiduki kõigi korraliste hoolduste ajaloo kuvamine;
  • Teie Mercedes-Benzi sõiduki järgmise hoolduse plaani kuvamine.
 • Hoolduse mahud

  Teie mootori ohutuse ja väärtuse säilitamiseks.

  Focussing on reliability – services for your Mercedes-Benz
  The requested video is currently unavailable. Please try again later.
  Vaata uuesti

  Teie mootori ohutuse ja väärtuse säilitamiseks.

  Mercedes-Benzi teeninduses on kahe erineva mahuga hooldust: A-hooldus ja B-hooldus. Neid tehakse vaheldumisi.
  Regulaarseid tähtaegasid ei pea te ise meeles pidama: Teie Mercedese teenindusintervallinäidik tuletab teile eesolevaid hooldusi ise automaatselt meelde – n.ö teenindusest teeninduseni.
  Volitatud töökojana tunneme meie teie Mercedest kõige paremini. Meie professionaalse väljaõppega teeninduspersonalil on esmaklassilise hooldamise jaoks vajalikud oskusteave ja eritööriistad. Võimalikku kulumist või kahjustusi märgatakse õigeaegselt. Nii on võimalik ära hoida suuremaid remonditöid ja kulusid.

 • Mobilo

  Mitmekülgne kindlus

  If the vehicle breaks down, the Mercedes-Benz Mobilo mobility solution keeps you moving.
  The requested video is currently unavailable. Please try again later.
  Vaata uuesti

  Mitmekülgne kindlus

  Valides Mercedes -Benzi sõiduki, valite sihtkohta jõudmise kõige tänapäevasema tehnoloogia abil ning maksimaalse mugavuse ja turvalisusega. Selle lubaduse täitmiseks on Mercedes -Benz välja töötanud täiendava müügigarantii paketi Mobilo, mis tagab Teie mobiilsuse ka neil juhtumitel, kui Teie sõiduk peaks vajama tehnilist abi. Samuti väikeste  õnnetuste ja tähelepanematuse korral nagu võtme kaotus, liiga madal õli või jahutusvedeliku tase, kütuse ootamatu lõppemine, vale kütuse tankimine või rehvi purunemine. Mercedes-Benzi sõiduautode Mobilo puhul on võimalik teenuseid kasutada ka õnnetuse või vandalismi korral.*

  Mobilo müügigarantii laieneb kõikidele uutele Mercedes-Benzi sõiduautodele, mis on soetatud Eesti Mercedes-Benzi volitatud müügivõrgu kaudu ja Eestis esmaselt registreeritud ning kehtivuspiirkonnas kasutuses alates 01.04.2008 (Viano- ja V-klassi tüüpi sõiduautodele alates 01.01.2012). Mobilo teenusega saate abi pea kõikjal Euroopas - seda 365 päeva aastas ning ööpäevaringselt. 01.05. 2004 kuni 31.03.2008 registreeritud sõiduautode puhul kehtib garantii MobiloLife, mille kohta saate vajadusel lisainfot lähimast Veho Mercedes-Benzi esindusest.

  Mobilo müügigarantii pakett kehtib automaatselt kaks aastat arvates sõiduki esmaregistreerimisest. Seejärel uuendatakse Mobilo kehtivust igal Mercedes-Benzi volitatud töökojas tehtud korralisel hooldusel kuni järgmise korralise hoolduse tähtajani. Paketi pikendamine on võimalik kuni 30 aasta jooksul alates sõiduki esmaregistreerimisest.

  Mobilo pikendamine on võimalik teel juhtuva rikke puhuks kuni 30 aasta ja töökoja külastamisel garantiiremondiks kuni 4 aasta jooksul arvates sõiduki esmaregistreerimisest.

  * Ei kehti MobiloLife’i korral

Teeninduskampaania


Teeninduskampaania 5+ vanuses autodele

Teeninduskampaania


Teeninduskampaania 5+ vanuses autodele

Hoolda oma 5+ autot vääriliselt!

Teeninduskampaania

Hoolda oma 5+ autot vääriliselt!

Veho esindused pakuvad enam kui viie aasta vanuste Mercedes-Benz sõidukite remondile, hooldusele ja varuosadele soodushindu.Kõikidele 5+ vanuses Mercedestele:

 • teenindus ja hooldus -20% tunnihinnast
 • -10% originaalvaruosadele*

Teeninduse aja broneerimiseks võtke ühendust lähima Veho esindusega või kasutage online broneerimissüsteemi SIIN.  

* Allahindlustele ei lisandu klindilepingulisi soodustusi. Veho Pärnu ja Ülemiste esindustes kehtib originaalvaruosadele allahindlus -15%.