EQC on niivõrd jätkusuutlik.

Pildil on Mercedes-Benzi EQC tagantvaates.

EQC on niivõrd jätkusuutlik.

Programmi „Ambition 2039“ raames on Mercedes-Benzil eesmärk selleks ajaks pakkuda CO₂-neutraalset uute autode valikut. Oluline samm selles suunas on Mercedes-Benzi täielik 360° keskkonnakontroll, mille läbis esimesena edukalt toote- ja tehnoloogiakaubamärgi EQ alla kuuluv EQC 400 4MATIC. Sealjuures on tegemist täieliku ökoloogilise tasakaaluga, mille puhul uuriti üksikasjalikult kogu kasutusea keskkonnamõju, st alates toorainete hankimisest, tootmisest ja kasutamisest (arvestati läbisõitu 200 000 kilomeetrit) kuni utiliseerimiseni välja. Mercedes-Benz korraldab sellist niinimetatud keskkonnakontrolli esimese autotootjana regulaarselt juba alates 2005. aastast. Protsess toimub rahvusvahelise ISO standardi 14040 alusel ja tulemust kontrollib kõrvalseisjana põhjalikult ka TÜV Süd, mis aitab tagada kogu kontrolli maksimaalse läbipaistvuse.
EQC 400 4MATICu plussideks olid pidevalt lokaalselt heitmeteta sõit ja elektrilise jõuülekande väga hea ökonoomsus. Elektrisõidukid suudavad oma vooluallika tõttu kompenseerida sageli tootmisel kõrgemat CO₂-heidet hilisema sõidurežiimiga. Kui elektrisõidukeid kasutatakse ainult taastuva energiaga, on kasutusea CO₂-heide kuni 70 protsenti väiksem kui põlemismootoriga sõidukitel.

Meie eesmärk aastaks 2022: CO₂-neutraalsus tehasest alates.

Kujutatud on Mercedes-Benzi EQC-d külgvaates.

Meie eesmärk aastaks 2022: CO₂-neutraalsus tehasest alates.

Muidu samadel tingimustel tekib elektrisõidukite tootmisel võrreldes põlemismootoriga sõidukite tootmisega rohkem CO₂, kuna eelkõige akuelementide tootmiseks on vaja palju energiat. Seda olulisem on tulevikuväljavaates CO₂-neutraalse energia kasutamine tootmisel, mille loodab Mercedes-Benz saavutada kõigis oma Euroopa tehastes juba 2022. aastal. Sellel teel on olnud üheks sammuks kodumaiste tuuleparkide „rohelise“ voolu kasutamine ka EQC tootmiseks Mercedes-Benzi Bremeni tehases ning akude tootmiseks Saksimaal Kamenzis asuvas tehases Deutsche ACCUMOTIVE.
Kasutamisetapis saab ka juht juba täna vahetult mõjutada seda, kuidas tema elektrisõiduki keskkonnatasakaal välja näeb – olenevalt sellest, millise vooluga ta sõidukit laeb. Sellest oleneb keskkonnatasakaal, eelkõige CO₂ tasakaal, konkreetse Mercedes-Benzi EQC kogu kasutusea vältel, võttes arvesse läbisõitu 200 000 kilomeetrit. Aku laadimine „puhta“ vooluga võib EQC puhul CO₂ jalajälge pea poole võrra kahandada.

EQC materjalid.

Pildil on näidatud Mercedes-Benzi EQC interjöör.

EQC materjalid.

EQC 400 4MATICu tühimass on 2420 kilogrammi. Suurima osa sellest, 39 protsenti, moodustavad teras ja teised rauasulamid, millele järgnevad kergmetallid (23 protsenti) ja polümeerid, st plastid (18 protsenti).

Juba praegu kasutatakse sõidukites üha enam ressursse säästvaid materjale, näiteks plasti retsüklaate ja taastuvat toorainet. Nii koosneb EQC jaoks välja töötatud kvaliteetne istmekattematerjal Response 100 protsenti ringlussevõetud PET-pudelitest. Lisaks kasutatakse plasti retsüklaate ka varurattasüvendi ümbrise ja mootoriruumi alakülje katete valmistamiseks. Kasutatakse ka taastuvaid tooraineid, näiteks kenaf, vill ja paber. Kenafi kiudusid kasutatakse näiteks pakiruumi vooderdises ja paberit paberkärjena laadimispinnas.
Uue EQC puhul on kokku 100 detaili, pluss pisidetailid, nagu nupud, plastmutrid ja juhtmekinnitused, mille üldmass on 55,7 kilogrammi, valmistatud ressursse säästvatest materjalidest.

Kõrgepingeakude teine elu.

Kujutatud on Mercedes-Benzi EQC tagantvaates koos linnakeskkonnas asuva laadimisjaamaga.

Kõrgepingeakude teine elu.

Mercedes-Benz osaleb aktiivselt uute ringlussevõtutehnoloogiate uurimises ja arendamises, et tagada tulevikus elektrisõidukite jaoks vajalikud materjalid. Liitiumioonakude ringlussevõtu kohta on kogutud andmeid juba erinevates uurimisprojektides ning koostöös tarnijate ja jäätmekäitluspartneritega. Kasutatud tooraine, näiteks liitiumi, nikli, plaatina, koobalti ja haruldaste muldmetallide, ringlussevõtt on sealjuures uurimise keskpunktis ning algab juba detailide kavandamisel. Aku ringlussevõtu puhul on Mercedes-Benz määratlenud viis astet ning välja töötanud vastavad protsessid. ReUse (pikaajaline aku taaskasutus, näiteks statsionaarse energiasalvestina), RePair (aku remonditööd), ReManufacturing (aku osadeks võtmine ja uuesti konstrueerimine) ning ReMat (koostismaterjalide ringlussevõtt ja taaskasutus).

Daimler on teinud edusamme eelkõige ReUse’i puhul, asutades 100-protsendilise osalusega tütarettevõtte Mercedes‑Benz Energy GmbH, mis tegeleb statsionaarsete energiasalvestitega. Pistiku- või elektrisõiduki aku kasutusiga ei pea lõppema sõidukis, seda on võimalik edasi kasutada statsionaarse akuna. Selle kasutamise puhul ei ole mõningane võimsuskadu oluline, nii et ökonoomne kasutamine statsionaarse seadmena on võimalik hinnanguliset veel vähemalt kümme aastat. Liitiumioonmoodulite edasi kasutamine võimaldab nende ökonoomset kasutamist seega kahekordistada.

EQC 400 4MATIC: voolutarve kWh / 100 km korral (kombineeritud): 21,3-20,2; CO2-heide (g/km) (kombineeritud): 0.