Ohutus.

Kaheksale reisijale. Ja järgmistele põlvkondadele.

Ohutus- ja abisüsteemid


Just nii turvaline, nagu olete Mercedese puhul harjunud.

Ka elektriajamiga eeskujulik ohutustase.

EQV-s saate ennast täpselt sama turvaliselt tunda kui igas teises Mercedeses. Elektri jõul töötavad sõidukid läbivad Mercedes-Benzile tüüpilisi nõudlikke sõiduki- ja kokkupõrketeste. Eeskujulikul Mercedes-Benzi tasemel on ka turvavarustus, näiteks abisüsteemid, turvapadjad ja sõidudünaamika reguleerimise süsteemid.

Ohutus- ja abisüsteemid


Just nii turvaline, nagu olete Mercedese puhul harjunud.

Ka elektriajamiga eeskujulik ohutustase.

EQV-s saate ennast täpselt sama turvaliselt tunda kui igas teises Mercedeses. Elektri jõul töötavad sõidukid läbivad Mercedes-Benzile tüüpilisi nõudlikke sõiduki- ja kokkupõrketeste. Eeskujulikul Mercedes-Benzi tasemel on ka turvavarustus, näiteks abisüsteemid, turvapadjad ja sõidudünaamika reguleerimise süsteemid.

Turvapadjad

Standardvarustusse kuuluvad nii turvapadjad kui ka turvakardinad ning juhi ja kõrvalistuja rindkere-vaagna külgmised turvapadjad. Lisavarustusse kuuluvad tagumised turvakardinad laiendavad turvapatjade kaitset ka salongi.

Aktiivne pidurdusabi

Aktiivne pidurdusabi võib teil aidata vältida otsasõitmist ees liikuvatele sõidukitele ja teed ületavatele jalakäijatele või leevendada õnnetuse tagajärgi.

Tuvastatud kokkupõrkeohu korral hoiatab see esmalt visuaalsete ja helisignaalidega. Kui juht ei reageeri, alustab süsteem automaatselt ise hädapidurdust.

Aktiivne parkimisabi 360° kaameraga

360° kaameraga aktiivne parkimisabi vähendab juhi koormust parkimiskoha otsimise ja parkimiskohale sõitmise ja sealt väljasõitmise ning manööverdamise korral.

Aktiivne parkimisabi otsib sobivat parkimiskohta ja juhib sõiduki automaatselt parkimiskohale, seda nii paralleelselt kui ka risti sõiduteega.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System parandab juhi vaatevälja ja seega sõiduohutust, sest see suudab automaatselt kohandada sõidutee valgustust erinevatele sõiduolukordadele.

Standardne juhiabisüsteemide pakett

Juhiabisüsteemide pakett on intelligentne kombinatsioon kolmest tõhusast abisüsteemist, mis abistavad teid sõidu ajal ja kannavad hoolt suurema ohutuse eest.

Komponendid:


– Aktiivne pidurdusabi
– Pimenurgaabi
–Sõidurajal püsimise abi

Täisväärtuslik tugi sõiduraja hoidmisel.

Aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Mercedes-Benz EQV: aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Täisväärtuslik tugi sõiduraja hoidmisel.

Aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem võib aidata vältida ettekavatsemata sõidurajalt lahkumisest tingitud õnnetusi. Mitmeotstarbeline kaamera suudab tuvastada sõidutee piirded ning kontrollib, kas sõiduk püsib sõidurajal. Kui tuvastatakse tahtmatu sõidurajalt kõrvalekaldumine – näiteks tähelepanematuse tõttu – annab süsteem rooliratta pulseeriva vibratsiooniga hoiatuse. Nii antakse juhile märku sõidurajale naasmiseks.

Suurem ohutus sõiduraja vahetamisel.

Suurem ohutus sõiduraja vahetamisel.

Pimenurgaabi

Pimenurgaabi

Pimenurgaabi võib toetada juhti sõiduraja vahetamisel mitme sõidurajaga tänavatel. See aitab visuaalsete ja akustiliste hoiatussignaalidega tuvastada pimenurgas olevaid sõidukeid õigel ajal. Kui süsteem tuvastab selles piirkonnas sõiduki, hoiatab see punase kolmnurgaga vastavas küljepeeglis. Juhul kui suunanäidik sellest visuaalsest hoiatusest hoolimata sisse lülitatakse, hakkab kolmnurk kiiresti vilkuma ja lisaks kõlab hoiatusheli.

Pea kõik, mis on lubatud, alati pilgu all.

Liiklusmärgiabi

Mercedes-Benz EQV: liiklusmärgiabi

Pea kõik, mis on lubatud, alati pilgu all.

Liiklusmärgiabi

Liiklusmärgiabi suudab juhti toetada tuvastatud kiirusepiirangute, sisse- ja möödasõidukeeldude ning nende lõppemise alalise kuvamise abil. Sellest on eriti suur abi sageli vahelduvate kiiruspiirangute puhul, näiteks teelõikudel, kus tehakse remonditöid. Visuaalne ja heliline signaal hoiatab näiteks juhul, kui on eiratud läbisõidukeeldu.

Ennetav kaitse kriitilistes sõiduolukordades.

PRE-SAFE®

Mercedes-Benz EQV: PRE-SAFE

Ennetav kaitse kriitilistes sõiduolukordades.

PRE-SAFE®

Ennetav reisijakaitsesüsteem PRE-SAFE® võib tuvastada juba varakult kriitilisi liiklusolukordi ja rakendada ennetavaid kaitsemeetmeid. Meetmete hulka kuuluvad juhi ja kõrvalistuja turvavööde pingutamine, vajaduse korral avatud akende ja katusesüsteemi sulgemine, samuti elektriliselt reguleeritavate istmete puhul kõrvalistme positsioneerimine õnnetuse korral soodsamasse asendisse.

Signalisatisoon.

Vargakaitsepakett

Signalisatisoon.

Vargakaitsepakett

Vargakaitsepakett suudab tuvastatud varguse ohu korral aidata teil sõidukit nähtava ja kuuldava alarmi abil turvata. See koosneb vargaalarmist (EDW), salongikaitsest ja pukseerimiskaitsest.

Hoiatab vajaduse korral juhti üleväsimuse eest.

ATTENTION ASSIST

Mercedes-Benz EQV: ATTENTION ASSIST

Hoiatab vajaduse korral juhti üleväsimuse eest.

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST võib aidata vältida tukastamist ning aidata seega eelkõige pikkadel sõitudel ja öösel sõites kaasa paremale sõiduohutusele. Süsteem hoiatab juhti valgus- ja helisignaalidega, kui tuvastab tüüpilisi väsimuse või tähelepanupuuduse ilminguid, ning nõuab juhilt pausi tegemist. Sõidustiili analüüsimiseks hinnatakse rooli liikumisi ning selle põhjal koostatakse individuaalne juhiprofiil.

Saab aidata külgtuule korral sõidurada hoida.

Külgtuule abisüsteem

Saab aidata külgtuule korral sõidurada hoida.

Külgtuule abisüsteem

Külgtuule abisüsteem suudab tugevatest külgtuule puhangutest põhjustatud sõidurajalt kõrvalekaldumise õigeaegselt tuvastada ja juhti sõiduraja hoidmisel toetada. Sõiduki äkiline kõrvalekaldumine sõidurajalt võib põhjustada juhi ebamõistlikku juhtimisreaktsiooni. Külgtuule abisüsteem korrigeerib alates kiirusest 80 km/h automaatselt sõiduki teekonda. Seega vähendatakse oluliselt sõidurajalt nihkumisi ja külgtuule mõju suuresti kompenseeritakse või vähendatakse.