Parkimine

PARKTRONICuga parkimispiloot

Parkimine

PARKTRONICuga parkimispiloot

Parkimine ja parkimiskohalt väljasõitmine on muudetud lihtsaks.

Pildil näitlikustatakse parkimispiloodi funktsiooni, mis muudab parkimise ja parkimiskohalt lahkumise mugavaks.
Vaata uuesti

Parkimine ja parkimiskohalt väljasõitmine on muudetud lihtsaks.

PARKTRONICuga parkimispiloot kergendab nii parkimiskoha otsingut kui ka parkimist ja parkimiskohast väljasõitmist sõiduteega paralleelsete ning ristisuunas paiknevate parkimiskohtade puhul.

PARKTRONICuga parkimispiloot kergendab nii parkimiskoha otsingut kui ka parkimist ja parkimiskohast väljasõitmist sõiduteega paralleelsete ning ristisuunas paiknevate parkimiskohtade puhul.

Kui sõiduk sõidab kiirusega alla 30 km/h, annab süsteem sümboliga „P“ ja noolega juhtseadiste mitmeotstarbelisel ekraanil märku sellest, et on leidnud sobiva parkimiskoha. Kui juht lülitab sisse tagurduskäigu ja kinnitab pakutud parkimiskoha, teostab PARKTRONICuga parkimispiloot roolimanöövri peaaegu täiesti iseseisvalt. Juht vajutab seejuures ainult gaasi- ja piduripedaali, maksimaalselt seitsme vajutusega on parkimisprotsess lõpule jõudnud. Parkimisprotsessi saab igal ajal sekkuda ja parkimismanöövrit korrigeerida.

Elektrooniline parkimisabi PARKTRONIC jälgib manööverdamise ajal sõiduki esi- ja tagaosa ning hoiatab juhti kokkupõrkeohu tuvastamise korral.