WLTP.

Realistlikumad kulud suuremaks läbipaistvuseks.

Tähtsaimad uuendused


WLTP - uus meetod kütusekulu- ja heitgaasitestide jaoks.

Alates 1. septembrist 2017 viiakse WLTP-ga sisse uus kütusekulu- ja heitgaasitestide meetod, mis peab andma reaalsele sõiduolukorrale lähemale orienteeritud testitulemusi kui senine NEFZ. Uue tsükli tulemusel tõusevad mõõdetud väärtused reeglina kõrgemalt esile.

Tähtsaimad uuendused


WLTP - uus meetod kütusekulu- ja heitgaasitestide jaoks.

Alates 1. septembrist 2017 viiakse WLTP-ga sisse uus kütusekulu- ja heitgaasitestide meetod, mis peab andma reaalsele sõiduolukorrale lähemale orienteeritud testitulemusi kui senine NEFZ. Uue tsükli tulemusel tõusevad mõõdetud väärtused reeglina kõrgemalt esile.

WLTP annab täpseid andmeid.

Pildil on S-klassi sedaan katsestendil: sõidukispetsiifilisi kuluväärtuseid vahendatakse kolme erineva sõidutsüklina.

WLTP annab täpseid andmeid.

Kliendid lõikavad WLTP-st kasu, sest see annab realistliku võrdlusstandardi erinevate sõidukimudelite kütusekulu ja heitkoguse väärtustest.

Kliendid lõikavad WLTP-st kasu, sest see annab realistliku võrdlusstandardi erinevate sõidukimudelite kütusekulu ja heitkoguse väärtustest.

Kuna WLTP-s arvestatakse sõiduki individuaalse varustusega, on väärtused täpsemad kui NEFZ-is – nimelt sõidukispetsiifilised. Nii on WLTP kuluväärtused enamikul juhtudel suuremad, ent realistlikumad. Senise igapäevase kulu osas ei muutu midagi. Tootja- ja mudeliülene võrdlus jääb alles. Mercedes-Benz kiidab heaks nii selle uue laboritesti (WLTP) kui ka mõõtmised teedel (RDE).

WLTP sisseviimine


WLTP kõigile EL-i riikidele.

WLTP sisseviimine


WLTP kõigile EL-i riikidele.

WLTP muutub kõigile EL-i liikmesriikidele kohustuslikuks, teised riigid viivad kontrollimise sisse hilisemal ajal.

WLTP kulu- ja heitmetsükkel kehtib alates septembrist 2017 uuesti sertifitseeritavatele sõidukitele ja alates septembrist 2018 kõigile esmase registreerimisega sõidukitele. WLTP muutub kõigile EL-i liikmesriikidele kohustuslikuks, teised riigid viivad kontrollimise sisse hilisemal ajal. Alates septembrist 2017 vahetab WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) järk-järgult NEFZ-i (Neuer Europäischer Fahrzyklus) välja ja tagab suurema läbipaistvuse.

  • Alates septembrist 2017

   Alates septembrist 2017

   Kõiki heitmete poolest uusi sertifitseeritavaid sõidukitüüpe (sõiduautosid) kontrollitakse WLTP alusel. Paralleelselt esitatakse nende sõidukite kohta jätkuvalt NEFZ-i kuluväärtus ja seda näidatakse jätkuvalt õigusliku andmena müügidokumentides, samuti kõigis teistes publikatsioonides.

   Uue väljalaskega mudelitel kontrollitakse teedetesti raames täiendaval ka niinimetatud reaalse sõidu heitmenäitajaid (Real-Driving-Emission-Test ehk RDE), et vastavustegurite kohaselt ei ületataks Euro 6 piirväärtuseid lämmastikoksiidi ja kübemete osas.

  • Alates septembrist 2018

   Alates septembrist 2018

   Kogu sõiduki portfoolio on sertifitseeritud WLTP järgi. Uued WLTP-väärtused arvutatakse individuaalselt igale sõidukile ja tuuakse eelnevalt välja müügidokumentides ning kõigis muudes publikatsioonides. Käibelt kaduvatel mudelitel tuuakse välja NEFZ-i kulu.

   Paralleelselt WLTP-ga on kõigi uuena registreeritavate sõidukite kohta kinnitatud, et need ei ületa vastavusteguri kohaselt RDE-testide raames Euro 6 piirväärtuseid väljaheidetavate kübemete osas.

  • Alates septembrist 2019

   Alates septembrist 2019

   Kõigi uuena registreeritavate sõidukite puhul kontrollitakse RDE-testi raames, et vastavusteguri kohaselt ei ületata Euro 6 piirväärtuseid lämmastikoksiidide osas.

  • 2020. a lõpp

   2020. a lõpp

   2020. a lõpuks esitatakse kõigi sõidukite kohta nii WLTP kui ka NEFZ-i väärtused. Need väärtused on alates vastavast sõiduki sertifitseerimisest paralleelselt ka sõidukidokumentidest leitavad. Alates 2021 esitatakse kõigi sõiduautode puhul kulu- ja heitmeväärtustena ainult WLTP-mõõteväärtuseid. See muudatus ei puuduta kasutatud autosid, nende puhul säilivad endiselt nende sertifitseeritud NEFZ-i väärtused, kui esmane registreerimine toimus enne 31. augustit 2017.

  KKK


  Veel küsimusi?

  Leidke vastused oma küsimustele teema WLTP kohta.

  KKK


  Veel küsimusi?

  Leidke vastused oma küsimustele teema WLTP kohta.

  Mercedes-Benz vastab teie küsimustele teema WLTP kohta: Mis muutub ja mida see tähendab teile kui kliendile?
   • Mis on WLTP?

    Mis on WLTP?

    Lühend WLTP tähistab kontrollmeetodit Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test, mis vahendab sõiduki kulu- ja heitgaasiväärtuseid rullkatsestendil. Alates 01. septembrist 2017 viiakse WLTP sammhaaval sisse ja sellega asendatakse kontrollmeetod NEFZ. WLTP on tänu oma dünaamilisele suunitlusele tegelikule sõiduprotsessile tunduvalt lähemal kui siiani.

    WLTP tõuseb esile tunduvalt suuremate kiirenduste poolest, samuti oluliselt dünaamilisema sõiduprofiili poolest. Suurim kiirus tõstetakse kiirusele 131 km/h, keskmine kiirus tõuseb 47 km/h peale.

    Sõiduaeg pikeneb 10 minuti võrra, rullstendil tekitatavate maanteesõitude osakaal suureneb, samal ajal lühendatakse seisuaegu. Sõiduteekond pikeneb kaks korda, 23 kilomeetrile. Lülituspunkte arvutatakse sõiduki-, samuti jõuülekandepõhiselt.

    Kogu erivarustus, mis mõjutab sõiduki aerodünaamikat, veeretakistust või sõiduki massi, kaasatakse tulevikus hinnangusse. Mugavusfunktsioonide voolutarve avaldab samuti mõju CO2 väärtusele. Erandiks on WLTP esimeses astmes ainult kliimaseade.

    WLTP-ga tahetakse sisse viia ülemaailmselt siduv standard. EL-i riigid lähtuvad sellest. See aitab erinevate tootjate sõidukite kütusekulu ja heitkoguseid teineteisega võrrelda. Lisaks aitavad standardid kaasa sellele, et esindused saaksid kontrollida seaduslikke CO2-heitme väärtuseid – alates süsivesinikust (HC), süsinikmonooksiidist (CO), lämmastikoksiidist (NOx) kuni tahkete osakesteni.

   • Mis on WLTC?

    Mis on WLTC?

    WLTP sõidutsüklite nimetus on WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Erinevate sõidukitüüpide jaoks arendati WLTP-s välja kolm erinevat sõidutsüklit, mis hoolitsevad vastava võimsuse ja massi suhte eest. Suurem osa EL-is registreeritud sõiduautodest, mille võimsuse ja massi suhe on suurem kui 34 kW/t (46 hj/t), määratakse WLTC klassi 3.

    Klassi 3 sõidukite testitsükkel koosneb neljast osast – Low, Medium, High, Extra High. Need simuleerivad sõiduki kasutamist linnas ja linnast väljast, samuti maanteedel ja kiirteedel.

   • Mis on NEFZ?

    Mis on NEFZ?

    Uus Euroopa sõidutsükkel NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) on sõiduautode hetkel kehtiv kontrolltsükkel. Esimene Euroopa sõidutsükkel jõustus 1970. a eesmärgiga pakkuda klientidele tootjaüleseid võrreldavaid ja reprodutseerivaid väärtuseid. 1992 laiendati see üle linnaliiklusele.

    NEFZ-i keskmine kiirus on 34 km/h juures väike, samuti kiirendusandmed ja suurim kiirus 120 km/h. Tsükli koosseis ei vasta enam erinevate teekondade praegusele keskmisele jaotusele.

    Nii ei kaasata mõõtmisse lisavarustuste ja mugavusfunktsioonide nagu kliimaseadme, raadio või istmesoojenduse energiatarvet. Juurde tulevad tehnoloogilised parameetrid, mis soodustavad kõrvalekaldeid. Start-stopp-tehnoloogial on NEFZ-is suhteliselt kõrge mõju, sest NEFZ-i seisuaegade osakaal on suur.

    Manuaalkäigukastiga sõidukitel ei arvestata lülitushetkede määramisel sõidukipõhiseid parameetreid. See võib võrdluses tavakasutusega suuri kuluerinevusi põhjustada. Pideva tehnilise edasiarengu tõttu ei ole NEFZ enam ajakohane ja on vahepeal iganenud.

   • Mis on RDE?

    Mis on RDE?

    RDE ehk Real Driving Emissions on protseduur heitkoguste kontrollimiseks tegelikes sõidutingimustes. See tähistab reaalsetes tingimustes teedel kontrollitud heitkoguste muutumist sõidukitel. Siiani toimusid heitkoguste mõõtmised tüübiloa jaoks ainult katsestendidel. Alates märtsist 2016 tuleb heitkoguseid mõõta määratud raamide ulatuses ka reaalsetes sõidutingimustes.

    PEMS-seadme (Portable Emissions Measurement System) abil mõõdetakse süsinikoksiidi (NOx), samuti süsinikmonooksiidi heitkoguseid (CO). Hiljem esitatakse ka tahkete osakeste heitkogused. Seejuures ei ole kindlaksmääratud tsüklit, sõidetakse ja mõõdetakse reaalses igapäevases liikluses, liikluseeskirju järgides. RDE-mõõtmise käigus sõidetakse 90 kuni 120 minutit sõidukiga erinevatel marsruutidel, millest kolmandik on linnas, kolmandik linnast väljas ja kolmandik maanteel.

    Katse keskmine kiirus linnas on 15-30 km/h, maanteel peavad kiirused jääma vahemikku 90 ja vähemalt 110, kuid mitte sõita kiiremini kui 145 km/h. Välistemperatuur peab olema vahemikus 0 ja 30 °C, kliimaseade on sisse lülitatud. Testisõit ei tohi toimuda kõrgemal kui 700 meetrit üle merepinna ja kõrguste vahe tohib olla kuni 100 meetrit.

    Alates septembrist 2017 tuleb RDE-s kinni pidada teedetestis Euro 6 heitenõuetest. See kehtib esimese sammuna uutele sertifitseeritud tüüpidele alates 1. septembrist 2017 ja kõigile tüüpidele hiljemalt alates 1. septembrist 2019.

    RDE-tulemuste pärimine

    Mercedes-Benzi sõidukite RDE-tulemusi, mis on saadud nii Mercedes-Benzi kui tootja kui ka sõltumatute, riiklikult kontrollitud tehniliste teenusepakkujate poolt, saab pärida vastava Mercedes-Benzi sõiduki PEMS-Test-Family andmete alusel kontaktvormi kaudu.

    Sõiduki juurde kuuluv PEMS-Test-Family number on Euroopa Autotootjate Ühenduse (ACEA) kodulehel saadaval.

   • WLTP vs. NEFZ: Mis muutub?

    WLTP vs. NEFZ: Mis muutub?

    Võrreldes NEFZ-iga kestab WLTP-sõidutsükkel kümme minutit kauem ja sisaldab veel ainult 13 protsenti seisuaega. Kogu tsükli pikkus on 23,5 kilomeetrit – see on kaks korda rohkem kui NEFZ-i 11 kilomeetrit. See sisaldab suuremaid keskmisi kiiruseid kuni 131 km/h, avaldab sõidukitele tugevaid kiiruse kõikumisi ja sellel on selgelt rangemad kontrollnõuded.

    Seetõttu ei testita enam nagu siiani ainult mudeli baasvariante, vaid arvesse võetakse ka lisa- ja erivarustusi. Lülituspunktid arvutatakse sõiduki-, samuti jõuülekandepõhiselt. Käsilülitusega sõidukid lõikavad sellest individuaalsest arvutusest kasu, võrreldes NEFZ-is fikseeritult etteantud lülituspunktidega.

   • Mis muutub minu kui kliendi jaoks?

    Mis muutub minu kui kliendi jaoks?

    WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sisseviimine hoolitseb kütusekulu osas suurema läbipaistvuse eest. Kliendid lõikavad WLTP-st kasu, sest see annab realistliku võrdlusstandardi erinevate sõidukimudelite kulu- ja heiteväärtuste kohta.

    Kindlasti muudetakse muude raamtingimustega ka CO2 ja kütusekulu väärtuseid. Tehniliselt identsel sõidukil on WLTP-s protsessist tingitult numbriliselt kõrgem CO2 ja kütusekulu väärtus kui NEFZ-is (uus Euroopa sõidutsükkel). See sõltub näiteks erivarustuste ja teravamalt piiritletud raamtingimuste arvestamisest uues tsüklis.

    Kliendid saavad tulevikus erivarustuste valimisel teada oma sõidukimudeli CO2-heitme väärtuse täpsemalt kui siiani. Selguse ja suurima võimaliku läbipaistvuse tagamiseks jälgib Mercedes-Benz WLTP sisseviimise faase aktiivselt ning informeerib edasimüüjat ja klienti eesmärgipäraselt.

    Selle juurde kuulub ka uus varustusele suunatud näitude vorm: alates madalaima energiakuluga mudelist kuni suurima energiakuluga versioonini. Numbriliselt küündib see ulatus alates „WLTP Low“ (minimaalsest erivarustusest) kuni „WLTP High“ (maksimaalse erivarustuseni).