Parkimine on muudetud lihtsaks.

Aitab parkimiskoha otsingul ja parkimisel.

Parkimisassistent Active Parking Assist toetab juhti parkimiskoha otsingul ja parkimiskohale sõitmisel ja parkimiskohalt välja sõites. See otsib kiirusel 30 km/h sobivat parkimiskohta ja juhib sõiduki automaatselt parkimiskohale, seda nii paralleelselt kui ka risti sõiduteega. Paralleelse parkimiskoha korral toetab see ka parkimiskohalt välja sõites. Integreeritud PARKTRONIC hoiatab visuaalselt ja akustiliselt takistuste eest sõiduki ees ja taga ja võib aidata kaasa vältida kahjustusi parkimisel ja manööverdamisel.

Kui juht paneb sisse tagurpidikäigu ja vajutab parkimiskäsklust, võtab auto roolimise automaatselt üle: juht peab vajutama ainult gaasis- ja piduripedaali ning panema sisse käigu. Automaatkäigukastiga sõidukid võtavad aktiivse parkimisabi puhul üle ka pidurdamise. Maksimaalselt 7 liigutusega on parkimine lõppenud. Parkimise ajal on võimalik igal ajal sekkuda ja parkimismanöövrit korrigeerida või katkestada.

Lorem Ipsum