Lisagarantii tarbesõidukitele

3G/4G/5G lisagarantiid

3G/4G/5G lisagarantiid on Veho AS-i müügi- ja teenindusvõrgu poolt pakutavad täiendavad müügigarantiid Mercedes-­Benzi sõiduautodele ja kaubikutele, mis annavad nii uue kui ka juba kasutuses oleva sõiduki omanikule kindlustunde kuni viienda kasutusaasta lõpuni. Uue auto tootjapoolne müügi­garantii tagab 2-aastase garantiiperioodi jooksul ilmnevate konstruktsiooni-, valmistus- või materjalivigadest põhjustatud rikete tasuta kõrvaldamise. Paraku võib siiski ette tulla üksikuid tootevigu, mis ilmnevad alles peale uue auto müügi­garantii lõppu. Siin tulebki appi Mercedes-Benzi Eesti müügi­organisatsiooni täiendav garantii. Auto kasutaja jaoks ei ole peale läbisõidu- (kuni 150 000 km) ja kehtivusala piirangu mingeid erisusi võrreldes uue auto müügigarantii tingimustega. Lisagarantii kehtib ainult Eesti ja Leedu Vabariigi piires ja selle garantii alusel teostavad garantiiremonti kõik Veho müügi- ja teenindusvõrgu Mercedes-Benzi volitatud töökojad. Kehtivuse eeltingimuseks on korraliste hoolduste ning jooksva remondi tööde teostamine garantiiandja töökodades.

Lorem Ipsum