3G lisagarantii

Lisagarantii tarbesõidukitele

3G lisagarantii

3G lisagarantii on Veho AS-i müügi- ja teenindusvõrgu poolt pakutavad täiendavad müügigarantiid Mercedes-­Benzi sõiduautodele ja kaubikutele, mis annavad nii uue kui ka juba kasutuses oleva sõiduki omanikule kindlustunde kuni kolmanda kasutusaasta lõpuni. 3G lisagarantiid on võimalik pikendada kuni 2 aastat. Uue auto tootjapoolne müügi­garantii tagab 2-aastase garantiiperioodi jooksul ilmnevate konstruktsiooni-, valmistus- või materjalivigadest põhjustatud rikete tasuta kõrvaldamise. Paraku võib siiski ette tulla üksikuid tootevigu, mis ilmnevad alles peale uue auto müügi­garantii lõppu. Siin tulebki appi Mercedes-Benzi Eesti müügi­organisatsiooni täiendav garantii. Lisagarantii kehtib ainult Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires ja selle garantii alusel teostavad garantiiremonti kõik Veho müügi- ja teenindusvõrgu Mercedes-Benzi volitatud töökojad. Kehtivuse eeltingimuseks on korraliste hoolduste ning jooksva remondi tööde teostamine garantiiandja töökodades.

3G garantii

 • 3G-teenus sisaldab sõidukil lepingu kehtimise perioodi jooksul ilmnevate tootevigade tasuta kõrvaldamise samadel tehnilistel tingimustel, kui on sätestatud Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantiis Euroopa Liidu klientidele nende tingimuste müügitehingu sõlmimise kuupäeval kehtinud redaktsioonis. Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tingimused on ära toodud Veho AS kodulehel ning sõiduki trükitud hooldusraamatus. Juhul, kui Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tehnilised tingimused erinevad käesolevas lepingus sätestatust, kohaldatakse 3G-teenuse osas käesolevas lepingus sätestatut.
 • Omaniku vahetusel sõiduki 3G-teenus ei katke.
 • 3G-teenuse kasutamine ei mõjuta Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii kehtivust (ega vastupidi). 
 • 3G garantiiteenus kehtib alates sõiduki esmaregistreerimisest kuni 3 aastat või kuni 150 000km.
 • 3G garantiiteenuse läbisõidu piirangut ja perioodi on võimalik pikendada kuni 5. kasutusaasta lõpuni alates esmaregistreerimisest.

Müüjal on õigus garantiitingimusi ühepoolselt muuta.

Teenuse osutamise eelduseks on:

 • Sõiduki varasem dokumenteeritud hooldeajalugu.
 • Teenuse kehtivuse perioodil korraliste hoolduste tootja nõuetega täpses vastavuses ja õigeaegne teostamine eranditult Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud esindustes, mida tõendavad nõuetekohased kanded sõiduki trükitud hooldusraamatus või volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt kinnitatud väljatrükid digitaalsest hooldusvihikust.
 • Korraliste hoolduste teostamine ülalnimetatud Mercedes-Benzi volitatud esindustes teenuse osutamisele eelneval perioodil (s.t. ajal, mil sõidukile kehtib Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii) ei ole nõutav.
 • Auto valdaja poolt on täidetud kohustus esitada enne 3G-teenuse kehtivuse algust lepingus osundatud sõiduk Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud müügi- ja teenindusvõrku kuuluvasse ettevõttesse eelkontrolli.
 • Kui eelkontrolli käigus tuvastatakse puudused, peavad need olema enne 3G teenuse jõustumist kõrvaldatud.
 • Vastavalt kehtivale hinnakirjale esitatud teenuslepingu arve on täies mahus ettemaksuna tasutud.  

Piirangud:

 • Juhul, kui Ostja ei ole sõidukit 3G-teenuse algusajaks eelkontrolli toonud, võib Müüja vähendada hüvitamisele kuuluvaid summasid, rakendada kliendi omavastutust või ka teenuse osutamisest keelduda.
 • Juhul, kui sõidukil eelkontrolli käigus ilmnenud puudused ei ole kõrvaldatud, ei ole 3G teenusepakkujal kohustust teenust pakkuda.
 • 3G garantiiteenus kehtib Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires läbisõidul.
 • 3G garantii kaotab kehtivuse, kui sõiduk registreeritakse alaliselt väljaspool Eestit.

LISA 1 - Garantii alla mittekuuluvad varuosad ja tööd

3G raames hüvitamisele kuuluvad tööd ja sõiduki osade defektid põhinevad Mercedes-Benz Group AG garantiitingimustel.

Käesolev müügigarantii ei kehti:

 • klaasipuhasti harjadele;
 • antennivarrastele;
 • ratastele ning rehvidele;
 • siduri osadele;
 • piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
 • amortisaatoritele;
 • summuti osadele;
 • süüteküünaldele;
 • reguleerimistöödele;
 • kiilrihmadele, kui tegemist on normaalse kulumisega;
 • puhastamistöödele ja määrimistöödele;
 • funktsioonide kontrollimisele (ka proovisõidud);
 • akudele, kõrgepingeakudele ja pistikühenduse komponentidele (elektrimootor ja jõuelektroonika. Kehtib tootja pikendatud garantii;
 • kaugjuhtimispultide patareidele;
 • juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
 • elektripirnid, va. erijuhtumitel Xenon pirnid;
 • materjalide värvimuutusele;
 • sõiduki siseruumi osade kulumisele (rebenemine, pragunemine, venimine ja värvimuutused);
 • kerele, värvkattele ja välistele viimistluselementidele;
 • klaasivigastused;

Ilmsetest välistest teguritest tingitud klaaside purunemine, samuti pinnakahjustused ei kuulu garantii alla.
Juhtudel, mil vigastuse põhjus ei ole üheselt määratud, on vaja vastav klaas tingimata säilitada, kuni tehase otsuse teeb.

Otsesed ja kaudsed kahjud

Müüja garantiikohustused katavad vaid otsesed (primaarsed) kahjud ja selle tagajärjel sõidukil vigastatud osad.

Sõiduki rikkest põhjustatud teisesed kulud:

 • isikukahjud
 • varaline kahju
 • pukseerimiskulud
 • reisi- ja majutuskulud (näit. takso üürimine, rongi-, laeva- või lennukipilet, postikulud)
 • hotellikulud,
 • telefoni- ja telegraafikulud
 • tulu saamatajäämine

ei kuulu garantii alla

Hilisem ümberehitus Kui Mercedes-Benz tehasetoodet hilisema ümberehitamisega muudetakse, st. näiteks: ümberehitus alternatiivkütusele (maagaas), tuunitakse (auto vedrustuse madaldamine, mootori juhtarvuti modifitseerimine jms), ei kehti selle tagajärjel tekkinud vigastustele ja kaudsetele kahjudele Mercedes-Benz AG garantii. Garantiikulud kannab sel juhul töökoda, kus vastav ümberehitus tehti.

Esinduste kontaktid

 1. Järve esindus
 2. Maardu esindus

 3. Rakvere esindus

 4. Tartu esindus

 5. Pärnu esindus