Lisagarantii tarbesõidukitele Vastutus, mille me meeleldi üle võtame.

3G lisagarantii​

3G lisagarantii on Veho AS-i müügi- ja teenindusvõrgu poolt pakutavad täiendavad müügigarantiid Mercedes-­Benzi sõiduautodele ja kaubikutele, mis annavad nii uue kui ka juba kasutuses oleva sõiduki omanikule kindlustunde kuni kolmanda kasutusaasta lõpuni. 3G lisagarantiid on võimalik pikendada kuni 2 aastat. Uue auto tootjapoolne müügi­garantii tagab 2-aastase garantiiperioodi jooksul ilmnevate konstruktsiooni-, valmistus- või materjalivigadest põhjustatud rikete tasuta kõrvaldamise. Paraku võib siiski ette tulla üksikuid tootevigu, mis ilmnevad alles peale uue auto müügi­garantii lõppu. Siin tulebki appi Mercedes-Benzi Eesti müügi­organisatsiooni täiendav garantii. Lisagarantii kehtib ainult Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires ja selle garantii alusel teostavad garantiiremonti kõik Veho müügi- ja teenindusvõrgu Mercedes-Benzi volitatud töökojad. Kehtivuse eeltingimuseks on korraliste hoolduste ning jooksva remondi tööde teostamine garantiiandja töökodades.

3G garantii

3G-teenus sisaldab sõidukil lepingu kehtimise perioodi jooksul ilmnevate tootevigade tasuta kõrvaldamise samadel tehnilistel tingimustel, kui on sätestatud Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantiis Euroopa Liidu klientidele nende tingimuste müügitehingu sõlmimise kuupäeval kehtinud redaktsioonis. Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tingimused on ära toodud Veho AS kodulehel ning sõiduki trükitud hooldusraamatus. Juhul, kui Mercedes-Benz Group AG uute autode müügigarantii tehnilised tingimused erinevad käesolevas lepingus sätestatust, kohaldatakse 3G-teenuse osas käesolevas lepingus sätestatut.

Omaniku vahetusel sõiduki 3G-teenus ei katke.

3G-teenuse kasutamine ei mõjuta Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii kehtivust (ega vastupidi).

3G garantiiteenus kehtib alates sõiduki esmaregistreerimisest kuni 3 aastat või kuni 150 000km.

3G garantiiteenuse läbisõidu piirangut ja perioodi on võimalik pikendada kuni 5. kasutusaasta lõpuni alates esmaregistreerimisest.

Müüjal on õigus garantiitingimusi ühepoolselt muuta.


Teenuse osutamise eelduseks on:

Sõiduki varasem dokumenteeritud hooldeajalugu.

Teenuse kehtivuse perioodil korraliste hoolduste tootja nõuetega täpses vastavuses ja õigeaegne teostamine eranditult Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud esindustes, mida tõendavad nõuetekohased kanded sõiduki trükitud hooldusraamatus või volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt kinnitatud väljatrükid digitaalsest hooldusvihikust.

Korraliste hoolduste teostamine ülalnimetatud Mercedes-Benzi volitatud esindustes teenuse osutamisele eelneval perioodil (s.t. ajal, mil sõidukile kehtib Mercedes-Benz Group AG poolt sõidukile antud uute autode müügigarantii) ei ole nõutav.

Auto valdaja poolt on täidetud kohustus esitada enne 3G-teenuse kehtivuse algust lepingus osundatud sõiduk Mercedes-Benzi Eesti, Läti või Leedu volitatud müügi- ja teenindusvõrku kuuluvasse ettevõttesse eelkontrolli.

Kui eelkontrolli käigus tuvastatakse puudused, peavad need olema enne 3G teenuse jõustumist kõrvaldatud.

Vastavalt kehtivale hinnakirjale esitatud teenuslepingu arve on täies mahus ettemaksuna tasutud.


Piirangud:

Juhul, kui Ostja ei ole sõidukit 3G-teenuse algusajaks eelkontrolli toonud, võib Müüja vähendada hüvitamisele kuuluvaid summasid, rakendada kliendi omavastutust või ka teenuse osutamisest keelduda.

Juhul, kui sõidukil eelkontrolli käigus ilmnenud puudused ei ole kõrvaldatud, ei ole 3G teenusepakkujal kohustust teenust pakkuda.

3G garantiiteenus kehtib Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi piires läbisõidul.

3G garantii kaotab kehtivuse, kui sõiduk registreeritakse alaliselt väljaspool Eestit.


LISA 1 - Garantii alla mittekuuluvad varuosad ja tööd

3G raames hüvitamisele kuuluvad tööd ja sõiduki osade defektid põhinevad Mercedes-Benz Group AG garantiitingimustel.


Käesolev müügigarantii ei kehti:

klaasipuhasti harjadele;
antennivarrastele;
ratastele ning rehvidele;
siduri osadele;
piduriklotsidele, -katetele, -ketastele ja –trumlitele;
amortisaatoritele;
summuti osadele;
süüteküünaldele;
reguleerimistöödele;
kiilrihmadele, kui tegemist on normaalse kulumisega;
puhastamistöödele ja määrimistöödele;
funktsioonide kontrollimisele (ka proovisõidud);
akudele, kõrgepingeakudele ja pistikühenduse komponentidele (elektrimootor ja jõuelektroonika. Kehtib tootja pikendatud garantii;
kaugjuhtimispultide patareidele;
juhtplokkide taaskäivitamisele ja seadete taastamisele, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
elektripirnid, va. erijuhtumitel Xenon pirnid;
materjalide värvimuutusele;
sõiduki siseruumi osade kulumisele (rebenemine, pragunemine, venimine ja värvimuutused);
kerele, värvkattele ja välistele viimistluselementidele;
klaasivigastused;

Ilmsetest välistest teguritest tingitud klaaside purunemine, samuti pinnakahjustused ei kuulu garantii alla.
Juhtudel, mil vigastuse põhjus ei ole üheselt määratud, on vaja vastav klaas tingimata säilitada, kuni tehase otsuse teeb.


Otsesed ja kaudsed kahjud

Müüja garantiikohustused katavad vaid otsesed (primaarsed) kahjud ja selle tagajärjel sõidukil vigastatud osad.

Sõiduki rikkest põhjustatud teisesed kulud:
isikukahjud
varaline kahju
pukseerimiskulud
reisi- ja majutuskulud (näit. takso üürimine, rongi-, laeva- või lennukipilet, postikulud)
hotellikulud,
telefoni- ja telegraafikulud
tulu saamatajäämine


ei kuulu garantii alla

Hilisem ümberehitus Kui Mercedes-Benz tehasetoodet hilisema ümberehitamisega muudetakse, st. näiteks: ümberehitus alternatiivkütusele (maagaas), tuunitakse (auto vedrustuse madaldamine, mootori juhtarvuti modifitseerimine jms), ei kehti selle tagajärjel tekkinud vigastustele ja kaudsetele kahjudele Mercedes-Benz AG garantii. Garantiikulud kannab sel juhul töökoda, kus vastav ümberehitus tehti.

Title
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
  Korrosioonigarantii V-klassi ja kaubikute korrosioonigarantii. Button
  3G lisagarantii Lisagarantii tarbesõidukitele. Button
  ExtendPlus Extend Plus on Mercedes-Benz mudelitele Sprinter, Vito ja V-klass kehtiv 3-nda kasutusaasta lisagarantii, mis mõeldud täiendama Mercedes-Benz tootjagarantiid. Button
  Mercedes-Benz ServiceCare Maintenance + Wear&Tear. See toode kombineerib hooldus ja kulutoodete eelised – minimeerides seisakuaja riske ja tagades teile piiramatu mobiilsuse. See pakett annab teile täiendavad teenused ja veel atraktiivsemad tingimused. Ehk teisisõnu, veel rohkem teenuseid veelgi väiksema kulu eest.

  Maintenance + Wear&Tear toode pakub teile kuluosade remondikaitset (nt piduriklotsid, vedrustus jne), lisaks kogu hooldustööde hulka, mis on ära toodud ASSYST’is (Active Service System) või Mercedes-Benz’i hoolduslehel, sisaldades nii varuosi kui ka õlisid.
  Button
  Title
  Strapline Content Button
  Safety & Comfort Find everything from the ideal carrier system to that special extra. Perfection is the goal. That’s why accessories should also be a perfect match for your Mercedes model. With our selection of products for safety and comfort, our carrier systems, the car charging infrastructure or even the styling extras, you can be sure: you get the quality you are used to, perfectly matched to your star.
  Mercedes-Benz Service Select Covers all scheduled maintenance costs specified by the manufacturer, including filters, operational liquids, and labor. Transparent and plannable maintenance costs.

  The Service Select Package gives you the chance to purchase the maintenance services your vehicle will need, over the chosen duration and mileage, at a convenient price.

  It covers the cost of parts, labor and operational fluids needed for the scheduled maintenance operations. You therefore receive clearly defined services with transparent costs.
  Button
  Mercedes-Benz Service Select Plus Convenient maintenance and selected wear-and-tear repairs.

  The Service Select Plus Package offers a higher level of cost security since, supplementary to the maintenance work, it includes the most important wear-and-tear parts:

  - brake pads and brake discs
  - windshield wiper blades
  - V-belt

  You can expect extensive service benefits with transparent costs on the one hand, and on the other hand, be assured that foreseeable repairs are already covered by a one-off payment.
  Button
  Mercedes-Benz Extended Warranty Laiendatud garantii kaitseb teid ootamatute remondikulude eest pärast Mercedes-Benzi standardgarantii lõppemist. Button