Korrosioonigarantii. V-klassi ja kaubikute korrosioonigarantii

V-klassi ja kaubikute korrosioonigarantii.

1. Läbiva korrosioonikahjustuse (perforatsiooni) vastane lisagarantii kehtib lisaks uue sõiduki müügigarantiile ja seadustest tulenevatele garantiikohustustele. Lisaks läbiva korrosioonikahjustuse vastasele lisagarantiile on Teil õigus esitada nõudeid uue sõiduauto müügilepingu üldtingimuste ja müügilepingus sätestatud eritingimuste alusel. Käesolev läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii ei piira eespool nimetatud õigusi.

2. Läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii kehtib sõiduki kerele, ustele, mootorikattele ja pakiruumi või tagaluugile. Korrosioonikahjustus peab olema saanud alguse kahjustatud keredetaili sisepinnalt. See tähendab, et korrosioonikahjustus on alanud sisepinnalt, karbist (õõnsusest) või valtsi vahelt, on arenenud väljapoole ja toonud kaasa keredetaili metallpinna perforatsiooni. Lendrooste, pindmine korrosioon ja keredetailide servade roostetamine ei ole käesoleva läbiva korrosioonikahjustuse vastase lisagarantiiga kaetud.

3. Läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii piirdub sõiduki viimisega volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt seisukorda, mis vastab selle vanusele, läbisõidule ja seisundile nõude esitamise ajal. Läbiva korrosioonikahjustuse vastane garantii katab korrodeerunud keredetailide remondi või asendamise Mercedes-Benzi originaalvaruosadega. Samuti on käesoleva lisagarantiiga kaetud remondiks või vahetamiseks vajalike tööde teostamisega seotud kulud. Käesoleva garantii alusel esitatavate nõuete rahaline väärtus on piiratud sõiduki turuväärtusega nõude esitamise ajal.
Läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii on piiratud käesolevas dokumendis loetletud teenustega. Muud nõuded, sealhulgas asendusauto remondi ajaks, on välistatud.

4. Läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii kehtib maksimaalselt kuni 12 aastat ilma läbisõidu piiranguta, arvestades sõiduki esmakordse registreerimise kuupäevast juhul, kui kõik tootja poolt ette kirjutatud korraliste hoolduste tööd on teostatud õigeaegselt, täies mahus (kaasa arvatud lisatööd) ja eranditult ainult Mercedes-Benzi volitatud töökodades. Vigastused, mis on tekkinud sõiduki kerele või põhjale kasutamise käigus välismõjude tõttu, peavad olema kõrvaldatud Mercedes-Benzi volitatud töökoja poolt. Garantii pikendamine toimub alati korraliste hooldustööde läbiviimise ajal Mercedes-Benzi volitatud töökojas ning peale pikendamist kehtib see kuni järgmise korralise hoolduse tähtajani.

5. Sõiduki hooldusraamatusse või hooldusajaloo väljatrükki märgib volitatud Mercedes-Benzi töökoda kõik välismõjudest tingitud vigastused, mis võivad põhjustada korrosioonikahjustusi. Selleks, et mitte kaotada õigust käesolevale läbiva korrosioonikahjustuse vastasele lisagarantiile, peab sõiduki valdaja kolme kuu jooksul arvates kahjustuste fikseerimise hetkest laskma need omal kulul kõrvaldada volitatud Mercedes-Benzi töökoja poolt, vastasel korral kaotab käesolev lisagarantii antud keredetaili osas kehtivuse. Eespool nimetatud remonditööde teostamine peab olema dokumenteeritud sõiduki hooldusraamatus või digitaalse hooldusraamatu väljatrükis ning nõude esitamisel käesoleva lisagarantii alusel tuleb iga kord tõendada, et auto kere juures on need tööd teostatud.

6. Läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii ei kehti juhul, kui kahjustused on tekkinud väliste mõjude nagu liiklusõnnetuse, kivilöögi, kriimustuste, pindmiste vigastuste, sademete, loomsete või taimsete eritiste, keemiliste ühendite, puuduliku või ebaõige hooldamise või sõiduki mitteotstarbekohase kasutamise tõttu ning need kahjustused ei ole tasu eest kõrvaldatud volitatud Mercedes-Benzi töökojas. Samuti ei kehti käesolev lisagarantii kahjustuste suhtes, millede tekkimise põhjuseks on osade ja materjalide kasutamine, millel puudub auto valmistaja heakskiit, või tema poolt ette kirjutatud remondijuhiste eiramine.

7. Juhul, kui auto tootja poolt ette nähtud korralise hoolduse töid ei ole järjekindlalt teostatud, on siiski olemas võimalus läbiva korrosioonikahjutuse vastase lisagarantii kehtivuse taastamiseks. Kehtivuse taastamise eelduste ja selleks vajalike tegevuste kohta saate informatsiooni kohalikult Mercedes-Benzi organisatsioonilt.

8. Käesolev läbiva korrosioonikahjustuse vastane lisagarantii kehtib nendele Mercedes-Benzi Sprinter, Vito või Viano sõidukitele, mis on esmaselt uuena müüdud ja kliendile üle antud selle lisagarantii kehtivusalas kas Mercedes-Benz Group AG või Mercedes-Benzi volitatud müügiorganisatsiooni poolt ning on nõude esitamise ajal kehtivusalas registreeritud ning seal kasutusel. Garantiiandjaks on läbiva korrosioonikahjustuse vastase lisagarantii korral sõiduki müünud kohalik Mercedes-Benzi organisatsioon.


Title
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
Title
Strapline Content
  3G lisagarantii Lisagarantii tarbesõidukitele. Button
  ExtendPlus Extend Plus on Mercedes-Benz mudelitele Sprinter, Vito ja V-klass kehtiv 3-nda kasutusaasta lisagarantii, mis mõeldud täiendama Mercedes-Benz tootjagarantiid. Button
  Mercedes-Benz ServiceCare Maintenance + Wear&Tear. See toode kombineerib hooldus ja kulutoodete eelised – minimeerides seisakuaja riske ja tagades teile piiramatu mobiilsuse. See pakett annab teile täiendavad teenused ja veel atraktiivsemad tingimused. Ehk teisisõnu, veel rohkem teenuseid veelgi väiksema kulu eest.

  Maintenance + Wear&Tear toode pakub teile kuluosade remondikaitset (nt piduriklotsid, vedrustus jne), lisaks kogu hooldustööde hulka, mis on ära toodud ASSYST’is (Active Service System) või Mercedes-Benz’i hoolduslehel, sisaldades nii varuosi kui ka õlisid.
  Button
  Title
  Strapline Content Button
  Safety & Comfort Find everything from the ideal carrier system to that special extra. Perfection is the goal. That’s why accessories should also be a perfect match for your Mercedes model. With our selection of products for safety and comfort, our carrier systems, the car charging infrastructure or even the styling extras, you can be sure: you get the quality you are used to, perfectly matched to your star.
  Mercedes-Benz Service Select Covers all scheduled maintenance costs specified by the manufacturer, including filters, operational liquids, and labor. Transparent and plannable maintenance costs.

  The Service Select Package gives you the chance to purchase the maintenance services your vehicle will need, over the chosen duration and mileage, at a convenient price.

  It covers the cost of parts, labor and operational fluids needed for the scheduled maintenance operations. You therefore receive clearly defined services with transparent costs.
  Button
  Mercedes-Benz Service Select Plus Convenient maintenance and selected wear-and-tear repairs.

  The Service Select Plus Package offers a higher level of cost security since, supplementary to the maintenance work, it includes the most important wear-and-tear parts:

  - brake pads and brake discs
  - windshield wiper blades
  - V-belt

  You can expect extensive service benefits with transparent costs on the one hand, and on the other hand, be assured that foreseeable repairs are already covered by a one-off payment.
  Button
  Mercedes-Benz Extended Warranty Laiendatud garantii kaitseb teid ootamatute remondikulude eest pärast Mercedes-Benzi standardgarantii lõppemist. Button