Andmetöötlus
Kuidas andmeid töödeldakse?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes-Benz Group AG kogub, töötleb ja kasutab kasutaja isikuandmeid rakenduse ja selle funktsioonide kasutusse andmiseks selleks vajalikus ulatuses ja kui kasutaja on andnud nõusoleku nende edasiseks kasutamiseks. Eelkõige kasutab rakendus selleks andmeid, mis kasutaja sisestab ja kui ta need kasutusse lubab, siis ka andmeid, mis on seadmel või mis genereeritakse seadmefunktsioonide kasutamisega (asukoha määramine). Täiendavaid üksikasju leiate rakenduse andmetest (info märk üleval paremal).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text