Mercedes-Benz Vans kiirendab elektromobiilsusele üleminekut ning korraldab Euroopas tootmise ümber

Mercedes-Benz Vans kiirendab elektromobiilsusele üleminekut ning korraldab Euroopas tootmise ümber

25.10.2022
  • Suurte kaubikute tootmise ümberkorraldamine Euroopas
  • Parem konkurentsivõime hinnatundlikus kaubikute segmendis ja personali tulevikuväljavaated
  • Olulised investeeringud elektrilise kaubikuplatvormi VAN.EA väljatöötamiseks ja tootmiseks
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Rivianiga, et toota suuri elektrikaubikuid strateegilises partnerluses

Stuttgart, Saksamaa – Mercedes-Benz Vans kohandab Euroopas oma tootmist vastavalt strateegiale, mille eesmärk on saavutada juhtpositsioon elektromobiilsuses ning järk-järgult loobuda fossiilkütustest. Ettevõte on elektrifitseerimas kogu oma mudelivalikut, pakkudes elektrilisi versioone kõikidest keskmise suurusega ja suurtest kaubikutest. Peagi on elektrilised versioonid saadaval ka väikeste kaubikute segmendis.

Selle kümnendi keskpaigaks on kõik Mercedes-Benzi uuena turule jõudvad kaubikud 100% elektrilised. Selleks arendab Mercedes-Benz Vans täiesti uut täiselektriliste kaubikute moodulplatvormi nimega VAN.EA. Ettevõte plaanib investeerida nii täiselektriliste keskmiste ja suurte kaubikute platvormi arendamisesse kui ka tootmisrajatistesse.

Kuigi Mercedes-Benzi Vansi süsinikujalajälg väheneb jätkuvalt, tähendab üleminek akuga elektrisõidukitele ka uute komponentidega seotud muutuvkulude olulist tõusu. Seega nõuab elektromobiilsuse ajastu jõuline ja jätkusuutlik ärimudel uusi lahendusi, et jätkata oma klientidele konkurentsivõimeliste toodete pakkumist ja tagada personalile uued pikaajalised tulevikuväljavaated.

Selle saavutamiseks kohandab ettevõte Euroopas oma suurte elektrikaubikute tootmisvõrku, tugevdades sellega oma turupositsiooni ja kindlustades Saksamaa tootmisrajatiste pikaajalisi väljavaateid.

“Me tegutseme traditsiooniliselt väga konkurentsitihedal turul. Konkurents muutub veelgi tugevamaks segmenti pidavalt lisanduvate uute pakkujate tõttu. Meie kohustuseks jääb pakkuda parimaid kaubikuid ja teenuseid – see tähendab, et peame olema uuenduslikud ja konkurentsivõimelised kõigis valdkondades,” ütleb Mercedes-Benz Vansi juht Mathias Geisen. „Soovime säilitada oma positsiooni ainsa Saksamaal suuri kaubikuid tootva kaubikutootjana – vaatamata e-mobiilsusele üleminekuga kasvavatele kuludele. Selle saavutamiseks ühtlustame oma Euroopa tootmisvõrgustikku. Täiesti uue tootmisüksuse kaasamine Kesk-/Ida-Euroopas asuva Mercedes-Benzi tootmisvõrgustikust aitab tagada meie Saksamaa tehaste pikaajalise konkurentsivõime ja võimaldab Mercedes-Benzi Vansil edukalt elektriajastule üle minna. ”

Suurte kaubikute tootmisvõrgustiku reorganiseerimine Euroopas
Düsseldorfis asub suurim Mercedes-Benzi kaubikute tootmistehas, kus ehitatakse praeguse põlvkonna Sprinterit ja eSprinterit. Peagi veereb tootmisliinilt maha eSprinteri järgmine põlvkond. Tulevikus hakatakse seal valmistama VAN.EA platvormi baasautot (raamauto ning platvorm kerestajate jaoks). Tehase kohandamiseks planeeritud investeeringu suurus on ligikaudu 400 miljonit eurot.

Ludwigsfelde’is asuv Mercedes-Benzi tehas on praeguse Sprinteri põlvkonna baasautot ehitanud alates 2018. aastast. Peagi hakatakse selles tehases tootma ka eSprinteri baasauto järgmist põlvkonda. Lisaks sellele kaalub ettevõte Ludwigsfelde tehase kasutamist elektrikaubikute individualiseerimise kompetentsikeskusena.

Tootmise kohandamine suurte elektrikaubikute jaoks tähendab Mercedes-Benz AG Kesk-/Ida-Euroopa tootmisrajatise ühendamist Mercedes-Benz Vansi tootmisvõrgustikuga. Tulevikus valmistatakse seal VAN.EA platvormil suuri kaubikuid. Selle muutuse abil tahab Mercedes-Benz Vans olla kuluefektiivsem ja tagada pikaajalise konkurentsivõime.

Peagi algavad ettevõtte juhtkonna ja töötajate esindajate vahel arutelud Saksamaa tootmisrajatiste tuleviku suhtes. Plaanide elluviimine sõltub kõigi osapoolte nõusolekust ja algab pärast läbirääkimiste edukat lõppu.

Ergun Lümali, Mercedes-Benz Group AG nõukogu aseesimees ja töönõukogu juhataja: “Mercedes-Benz Vans liigub kiiresti elektromobiilsuse poole. Töönõukogu tagab, et see üleminek toimub õiglasel ja sotsiaalselt vastuvõetaval viisil. Nõuame töötajate esindajatena – hoolimata kaubikute segmendi hinnatundlikkusest – et suurte kaubikute tootmisvõrgu ümberkorraldamisel Euroopas oleks kahel Saksamaa tehasel pikaajaline ja selge tulevikuväljavaade ning et kolmeharulist hõbetähte kandvate suurte kaubikute tootmist jätkatakse Saksamaal. Kavandatavad ümberkorraldused toovad kaasa muudatusi, mistõttu on veelgi olulisem alustada Düsseldorfi ja Ludwigsfelde töönõukogudega konstruktiivseid läbirääkimisi. Mõlema tehase pikaajaliste plaanide raames peame selgelt silmas oma kolleegide huve, see tähendab turvalisust ja uusi võimalusi ka edaspidi.”

Mercedes-Benz Vans ja Rivian sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi
Mercedes-Benz Vans ja Rivian plaanivad alustada strateegilist partnerlust ning allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi. Ettevõtted kavatsevad asutada ühisettevõtte eesmärgiga investeerida Euroopas uude tootmistehasesse, kus hakatakse juba mõne aasta pärast tootma suuri elektrikaubikuid nii Mercedes-Benz Vansile kui ka Rivianile. Uus elektrikaubikute tehas põhineb Mercedes-Benzi olemasoleval rajatisel Kesk- või Ida-Euroopas. Selle koostööga astub Mercedes-Benz Vans järjekordset sammu üleminekul eranditult elektrikaubikute tootjaks ja tugevdab oma pikaajalist turupositsiooni.

Uue põlvkonna suured elektrikaubikud
Mercedes-Benz Vans arendab pidevalt edasi ka oma praeguseid mudeleid. Järgmise põlvkonna eSprinterit pakutakse kolme akuversiooni ja mitmete keretüüpidega alates kaubikutest kuni raamautoni. Lisaks uute kliendisegmentide katmisele on uue eSprinteriga plaanis minna ka uutele turgudele, muuhulgas USA ja Kanada turule. Olenevalt konfiguratsioonist on eSprinteri sõiduulatus enam kui kaks korda pikem kui praegusel mudelil. Hetkel käivad ettevalmistused eSprinteri järgmise põlvkonna tootmiseks, mis algab järgmise aasta teises pooles Charlestoni, Düsseldorfi ja Ludwigsfelde’i tehastes.

Uue VAN.EA (Van Electric Architecture) platvormiga kiirendab Mercedes-Benz Vans oma muutumist eranditult elektriliste sõidukite pakkujaks. Alates 2025. aastast kasutavad VAN.EA platvormi kõik turule toodud keskmises mõõdus ja suured Mercedes-Benzi kaubikud.

Kontakt:
Katja Bott: telefon: +49 160 8610452, katja.bott@mercedes-benz.com
Andrea Eberhardt: telefon: +49 160 8671683, andrea.eberhardt@mercedes-benz.com
Silke Walters: telefon: +49 176 30909308, silke.walters@mercedes-benz.com