WLTP & RDE I Mercedes-Benz

WLTP ja RDE – uued kontrollprotsessid.

Lühend WLTP tähistab kontrollmeetodit Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test, mis vahendab sõiduki kulu- ja heitgaasiväärtuseid rullkatsestendil. Alates 01. septembrist 2017 viiakse WLTP sammhaaval sisse ja sellega asendatakse kontrollmeetod NEFZ. WLTP on tänu oma dünaamilisele suunitlusele tegelikule sõiduprotsessile tunduvalt lähemal kui siiani. Uus WLTP-tsükkel põhineb empiiriliselt saadud, reaalsetele sõiduandmetele marsruutidest Aasias, Euroopas ja USAs ning on seega selgelt esinduslik.

Uue sertifitseerimisprotsessi käigus mõõdetakse ka heitmeid reaalsel autorežiimil tänaval. Uusimate heitmegaasi normide Euro 6c, Euro 6d-TEMP ja Euro 6d korral täiendatakse WLTP-sertifitseerimist laboris heitmete tänaval mõõtmisega. RDE ehk Real Driving Emissions on protseduur heitkoguste kontrollimiseks tegelikes sõidutingimustes. See tähistab reaalsetes tingimustes teedel kontrollitud heitkoguste muutumist sõidukitel. Siiani toimusid heitkoguste mõõtmised tüübiloa jaoks ainult katsestendidel. Alates märtsist 2016 tuleb heitkoguseid mõõta määratud raamide ulatuses ka reaalsetes sõidutingimustes.

 

Läbipaistvam ja tänaval tekkivale kulule lähemal.

WLTP-protsess vähendab oluliselt erinevust katsestendil kuvatud väärtuste ja reaalse kütusekulu vahel. See tuleneb uuest sõidutsüklist, mis kujutab tänapäevast sõiduprofiili paremini ja mille jaoks on kaardistatud iga sõiduki kütusekulu. See tähendab järgmist: sertifitseerimisväärtuste tuvastamisel jälgitakse massi, õhu- ja veeretakistust nagu ka erivarustust. RDE ehk Real Driving Emissions teeb kindlaks, et heitgaaside koguse piirväärtustest ei peeta kinni üksnes laboritingimustes, vaid ka reaalses tänavaliikluses.

Sellest hoolimata ei saa ka WLTP „individuaalset“ kütusekulu edastada. Jääb järele standardne testtsükkel, mis ei saa kaardistada iga sõiduki isiklikku kulu. Teie sõiduki tõeline kütusekulu tänaval sõltub suuresti individuaalsest sõidukäitumisest, teetüübist, liiklussagedusest, sõiduki koormatusest ja välistest tingimustest nagu näiteks temperatuur. Neid nüansse ei ole võimalik standardse testiga üks-ühele järele teha.

WLTP & RDE ülevaates

Emissiooniliigid

Vähem heitmeid parema õhukvaliteedi nimel.

Üleminekufaas

EL-üleselt on jõustumiskuupäevad erinevad.

WLTP

Tuvastage reaalsed kulud ja heited: uus WLTP-protsess.

Mõju klientidele

Ühtne sertifitseerimine, erinev maksustamine.

RDE

Osakeste- ja süsinikuheited tänaval mõõdetuna: tegelikud emissioonid sõidu käigus (RDE).

Sõidukäitumine

Nutikalt sõitmine – kütuse kokkuhoid. Tõhususe optimeerimine sõidukäitumise kaudu.