Kliendilahendused I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP mõjud klientidele

Mõjud klientidele.

Ühtne sertifitseerimine, erinev maksustamine.

Mõju sõidukimaksule.

Paljudes ELi liikmesriikides on sõiduki CO2 heitkogus ka maksustamise aluseks – see on aga kohalike valitsuste pärusmaa. Enamikes Euroopa riikides, kus on CO2 sõltuv maksustamine puuduvad siiski siduvad otsused, kuidas WLTP-sertifitseeritud sõidukeid maksustama peaks. Põhimõtteliselt peavad ELi liikmesriigid alles kuni 01.01.2021 maksustamise ümber tegema.

Võib arvata, et CO2emissioonid vähenevad drastiliselt pärast WLTP-protsessi võrreldes NEFZ-protsessiga. Kui maksustamispõhimõtet vastavalt ei muudeta, on selle tulemuseks kõrgem sõidukimaks.  

Algusest peale optimaalse kütusekuluga.

CO2 konfiguraatori abil tarbimise maksustamine.

Uue WLTP-sertifitseerimisprotsessiga on teil võimalik juba oma sõidukit konfigureerides kütust säästma hakata. Kuna Mercedes-Benz Vans teeb iga viimse kui ühe sõiduki puhul nähtavalt kindlaks spetsiifilised CO2 heiteväärtused. Nõnda teate juba siis, kui sõidukit konfigureerite, kuidas sõiduki varustatus kütusekulu mõjutama hakkab.

Sõiduki massi on võimalik kaalu optimeerivate detailide abil vähendada. Näiteks Sprinteri korral vähendab klaaskiust tagasillavedru sõiduki massi umbes 12 kg. Õhutakistust on teil võimalik optimeerida muuhulgas tänu rataste võimalikult suletud disainile nagu ka voolujooneliste monteeritavate osade või põhjakatete abil. Veeretakistust on võimalik vähendada vastavalt optimeeritud rehvide abil. Sellega te mitte üksnes ei varusta oma sõidukit lähtuvalt funktsionaalsusest ja mugavusest, vaid pürgite ka võimalikult madala kütusekulu poole.