Emissiooniliigid I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz põlemismootorid emissiooniliigid

Vähem heitmeid parema õhukvaliteedi nimel.

Kaks emissiooniliiki: CO2-heide ja kahjulikud ained.

Põlemismootorid tekitavad peamiselt kaht emissiooniliiki: esiteks CO2-heide ja teiseks kahjulike ainete emissioonid nagu lämmastikoksiid ja osakesed. Kasvavat CO2 osakaalu atmosfääris süüdistatakse kliimasoojenemises. Olenevalt sisepõlemismootori variandist, sõiduki suurusest ja massist, samuti sõiduviisist varieerub kasutatav kütusekogus. Mida kõrgem on kulu, seda suurem on väljapaisatava süsinikdioksiidi kogus.

Selleks, et õhu kvaliteeti eeskätt linnades parandada, tuleb Euro-6 heitkoguste standardi eri astmetes seatud nõudlikest kahjulike ainete piirväärtustest kinni pidada. Eeskätt on tähelepanu keskmes lämmastikoksiid (NOx) ja tolm. Lämmastikoksiid tekib siis, kui lämmastik reageerib hapnikuga. Tulenevat paljudest oksüdatsiooniastmetest ja lämmastik-hapniku ühenditest, lühendatakse lämmastikoksiidi NOx’ga. Osakeste piirväärtuste defineerimisel mängib eriti suurt rolli peentolm, mis inimeste limaskestade filtrimehhanismidest hoolimata juhtuda võib. Teised keemilised ühendid, mille heitgaaside piirväärtustest tuleb Euro-6 heitgaasi normi astmete kohaselt kinni pidada kui sõidukit sertifitseeritakse, on näiteks süsinikmonooksiid (CO) ja süsivesikud (HC).