RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Heitkoguste kontrollimines tegelikes sõidutingimustes.

RDE ehk Real Driving Emissions: heitkoguste kontrollimine tegelikes sõidutingimustes.

Uue sertifitseerimisprotsessi käigus mõõdetakse ka heitmeid reaalsetes sõidutingimustes tänaval. PEMS-seadme (Portable Emissions Measurement System) abil mõõdetakse süsinikoksiidi (NOx), samuti süsinikmonooksiidi heitkoguseid (CO). Hiljem esitatakse ka tahkete osakeste heitkogused. Seejuures ei ole kindlaksmääratud tsüklit, sõidetakse ja mõõdetakse reaalses igapäevases liikluses, liikluseeskirju järgides. RDE-mõõtmise käigus sõidetakse 90 kuni 120 minutit sõidukiga erinevatel marsruutidel, millest kolmandik on linnas, kolmandik linnast väljas ja kolmandik maanteel.

Nn vastavusfaktor (Conformity Factor, CF) teatab, maksimaalselt kui palju kõrgemad võivad tänavaliikluses mõõdetud väärtused olla võrreldes Euro-6 laboriväärtustega. Pärast üleminekufaasi võivad lämmastikoksiidi ja osakeste arv Euro 6d heitgaasi normi korral 50% võrra ületada laboris ette nähtud väärtuseid. Alates septembrist 2017 tuleb RDE-s kinni pidada teedetestis Euro 6 heitenõuetest. See kehtib esimese sammuna uutele sertifitseeritud tüüpidele alates 1. septembrist 2017 ja kõigile tüüpidele hiljemalt alates 1. septembrist 2019.