Üleminekufaas I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz üleminekufaas WLTP’le

Üleminekufaas.

WLTP muutub kõigile EL-i liikmesriikidele kohustuslikuks.

Üleminekufaas NEFZ’ilt WLTP’le.

2020. aasta lõpuks peavad kõik 28 EL-i liikmesriiki oleme WLTP-sertifitseerimisele ümberlülitunud. Kütusekulu ja heiteväärtuste nagu ka sõidukimaksu arvestuse kommunikatsiooni ajakava on ei ole ELi siseselt ühtlane.

Esialgu peetakse NEFZ-väärtustest kinni.

Erinevused NEFZ’i ja WLTP’st arvutatud NEFZ’i vahel.

WLTP-väärtuste kõrval tuleb kuni 2020. aasta lõpuni kõikide sõidukite korral jätkuvalt ka NEFZ-väärtuseid edastada. Väärtused on ühtlasi leitavad mootorsõiduki dokumentidest. Seetõttu arvestatakse tulevikus pärast WLTP-sertifitseerimist seadusandja määratud NEFZ-väärtuse protsessiga. Seejuures kehtivad WLTP’s sätestatud raamtingimused edasi.

Saavutatud NEFZ-väärtused on tootja sõidukipargi CO2 heitmete vahendamise aluseks. Kuna need väärtused defineeriti algselt NEFZ-sertifitseerimise baasil.

Erinevad tähtajad, teised piirväärtused.

Sõidukiklasside M1 ja N1 erinevused

WLTP-sertifitseerimine eristab nii piirväärtuste korral kui ka juurutamise tähtaegade korral sõiduauto loaga (M1) sõidukite ja tarbesõiduki loaga (N1) sõidukite vahel. Tarbesõiduki loaga N1 grupi II ja III sõidukid ja N2 klassi sõidukid seadistatakse aasta hiljem sõiduauto loaga sõidukiteks, mis on NEFZ-sertifitseerimiselt WLTP-sertifitseerimisele üle läinud. Mis tähendab, et WLTP kehtib uutele tüübikinnitustele koos tarbesõiduki loaga sõidukitele N1 rühmast II ja III nagu ka N2 klassi korral alates 01.09.2018 ja uutele lubatud sõidukitele alates 01.09.2019.

Erandi moodustavad enam kui 2840 kg täismassiga sõidukid nagu Sprinteri korral võib juhtuda. Sellele sõidukile WLTP ei kehti. Neid sertifitseeritakse jätkuvalt mootori katsestendi Euro VI heitgaasi normi alusel. 2380 kg ja 2840 kg vahele jääva tuletatud massi korral on valida rullkatsendil WLTP-sertifitseerimise või mootori katsesendil sertifitseerimise vahel.