WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Tuvastage reaalsed kulud ja heitmed.

Uus WLTP-protsess.

Ka sertifitseerimisprotsessid järgnevad aasta jooksul. Seetõttu kaotab „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, lühidalt WLTP, NEFZ-protsessi, mis on ette nähtud kütusekulu ja heiteväärtuste kontrollimiseks. Alates 1992. aastast Euroopas kasutatav „Uus Euroopa sõidutsükkel“ (NEFZ) arendati eesmärgiga pakkuda klientidele tootjaüleseid võrreldavaid ja reprodutseerivaid väärtuseid.. Kaasaegne sertifitseerimisprotsess peaks siiski võimalikult realistlikke väärtusi edastama, mille abil on võimalik erinevaid sõiduki tüüpe võrrelda. NEFZ-protsess ei vastas enam nendele nõudmistele. Seetõttu arendas ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) ühest initsiatiivist WLTP-protsessi. Uue tsükli tulemusel tõusevad mõõdetud väärtused reeglina kõrgemalt esile.

Euroopa Liidus kehtivad järgmised juurutamise tähtajad:

  • 01.09.2017: M1 ja M2 klassi sõidukite uued sõidukitüübid
  • 01.09.2018: uued sõidukid M1 ja M2 sõidukiklassides
  • 01.09.2018: N1 grupi II ja III sõidukite ja N2 klassi sõidukite uued sõidukitüübid
  • 01.09.2019: N1 klassi sõidukite ja grupi II ja III sõidukite ning N2 klassi sõidukite uued sõidukitüübid

Uus sõidutsükkel ja spetsiifilised väärtused igale sõidukile.

WLTP ja NEFZ võrdlus.

WLTP annab realistliku võrdlusstandardi erinevate sõidukimudelite kütusekulu ja heitkoguse väärtustest.

Mõlema testtsükli võrdluses torkab silma, et WLTP-tsükkel on võrreldes NEFZ-tsükliga realistlikum ja nõudlikum. See kestab 30 minuti asemel 20 minutit, seda aeglustatakse tihedamini ja ühtlasi väheneb märgatavalt aeg, mille jooksul sõiduk paigal seisab. Ka suurim kiirus on 131 km/h ehk umbes 10 km/h suurem kui NEFZ-tsükli korral.

Pealegi tuvastatakse WLTP-protsessi korral kütusekulu ja heiteväärtused sõidukipõhiselt, kuna sõltuvalt sõiduki varustusest võivad neid väärtusi mõjutada ka sõiduki õhu- ja veeretakistus. Arvesse võetakse ka lisa- ja erivarustusi. Valides näiteks aerodünaamiliselt soodsa erivarustuses oleva ratta, võib see kütusekulule läbinisti positiivselt mõjuda.

WLTP annab täpseid andmeid.

WLTP eelised.

WLTP-protsessi käigus tuvastatud väärtused võivad märksa enam sarnaneda reaalsele kütusekulule tänaval kui NEFZ-protsessi kaudu leitud väärtused. See tuleneb uuest sõidutsüklist, mis kujutab paremini tänapäevast sõiduprofiili. Enam ei testita ainult mudeli baasvariante, vaid arvesse võetakse ka lisa- ja erivarustusi. Lülituspunktid arvutatakse sõiduki-, samuti jõuülekandepõhiselt. Käsilülitusega sõidukid lõikavad sellest individuaalsest arvutusest kasu, võrreldes NEFZ-is fikseeritult etteantud lülituspunktidega.

Sellest hoolimata ei saa ka WLTP „individuaalset“ kütusekulu edastada. Jääb järele standard testitulemus, mis ei saa kajastada iga sõiduki isiklikku kulu. Teie sõiduki tõeline kütusekulu tänaval sõltub suuresti individuaalsest sõidukäitumisest, teetüübist, liiklussagedusest, sõiduki koormast ja välistest tingimustest nagu näiteks temperatuur. Neid nüansse ei ole võimalik standard testiga üks-ühele järele teha.