Sõidukite taaskasutus | Mercedes-Benzi teenindus
Kasutatud sõiduki tagastamine

Sõidukite taaskasutus.

Vanade sõidukite ümbertöötlemine.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse.

Keskkonnasõbralikkus ja sellest tulenev teadlik käitumine on nii Mercedes-Benz Group AG kui ka Veho Baltics OÜ üheks tähtsamaks korporatiivseks suunaks. Autovaldkonnas tähendab see muuhulgas looduslike materjalide piiratud kasutamist - rohkem ümbertöödeldavate materjalide tarvitamist ja vähem jäätmete tekitamist. Mercedes-Benzi keskkonnasõbralikumaks viimise üheks näiteks on auto aluskere ja põrkeraudade valmistamiseks kasutatavad ühekomponentsed süsteemid. See võimaldab detaile hõlpsalt demonteerida ning tagab materjali kvaliteetse ümbertöötlemise. Lisaks kasutatakse Mercedes-Benz Group AG toodetes looduslikke, iseuuenevatest allikatest pärit kiudmaterjale (näiteks kookoskiud, agaavikiud ja ümbertöödeldud kiud).

Kui te peate ühel päeval oma sõidukist loobuma, siis pakume teile meie tagastusvõrgustiku abil võimalust seda tagastada. Mercedes-Benz korraldab lihtsa ja tasuta tagastamise, samuti määrustele vastava ja sõiduki keskkonnasäästliku väärindamise.

Oma auto tagastamisel ja materjalide tõhusa korduskasutamise tagamisel annate väärtusliku panuse ringlussevõtu tsükli sulgemiseks ja kõikide ressursside säilitamiseks.

Sõiduki ümbertöötlemisele eelnevalt muudetakse see vastavalt seaduspärasele drenaažisüsteemile saastevabaks - st kõik töövedelikud (sh õli ja piduriõli) lastakse välja ja suunatakse ümbertöötlemisele. Järgnevalt demonteeritakse sõiduki korduvkasutatavad osad ning ümbertöötlemiseks sobivad materjalid. Niisugused materjalid (näiteks klaas, rehvid , suured plastosad jms) suunatakse eraldi ümbertöötlemissüsteemidesse. Järele jääv kere ribastatakse, eraldatakse kategooriatesse ja suunatakse võimalikult kiiresti tagasi majandustsüklisse.

 

Kasutusaja lõpule jõudnud sõidukite tagasivõtmine.

Oma sõiduki registreerimiseks kasutusaja lõpule jõudnud romusõidukina ja selle autoregistrist kustutamiseks läheb vaja nn hävitamistõendit. Hävitamistõend kinnitab et teie sõiduk hävitati nõuetekohaselt. Niisuguse hävitamistõendi saab väljastada ainult sertifitseeritud demonteerimisoperaator, sertifitseeritud ja sõiduki tootja poolt volitatud vastuvõtupunkt või tootja poolt heaks kiidetud tagasivõtupunkt. Kui teie sõiduk vastab alltoodud tingimustele, saate vastava tõendi ja romusõiduki tagastada Veho Baltics OÜ abil tasuta järgnevatel tingimustel:

  • Olete Mercedes-Benzi sõiduki viimane valdaja; 
  • Teie sõiduauto on maksimaalselt 9 istekohaga või kaubaauto maksimummassiga 3,5 t, 
  • Teie sõiduk on registreeritud pärast 1.07. 2002. (alates 1.01.2007 on kõikide mudelite vastuvõtt väljalaskeaastast sõltumatult tasuta); 
  • Teie sõiduk on komplektne ning olemas on põhidetailid nagu mootoriosa (mootor, käigukast jms), veermik, raam, katalüütiline konverter või elektrooniline kontrollseade; 
  • Teie sõidukis ei ole jäätmeid ega prahti; 
  • Teie sõiduk on või oli vähemalt 1 kuu kestel registreeritud EL liikmesriigis; 
  • Teie sõiduki registreerimisdokumendid esitatakse koos sõidukiga.

 

> Autolammutuste liit

Romusõidukite kogumine.

Mercedes-Benzi maaletoojana organiseerib Veho Baltics OÜ kasutusaja lõpule jõudnud Mercedes-Benzi sõidukite vastuvõttu. Romusõidukeid võetakse tasuta vastu Veho AS vastava margi esindustes. Romusõidukeid, kui need on Veho poolt müüdavate automarkide M1 ja N1 kategooria (kuni 3500 kg) autod, võetakse vastu ainult omanikult või selleks volitatud isikult ning protseduuri sujuvaks läbiviimiseks palume valmis olla oma isikut vajalike dokumentide alusel tõendama.