Suurem ohutus tagurdamisel.

Lihtne abiline parkimisel ja manööverdamisel.

Tagurduskaamera teeb tahavaatepeegli ekraanil nähtavaks vahetult sõiduki taga oleva ala, mida ilma kaamerata muidu ei näeks. Sellega suurendab see ohutust parkimisel ja manööverdamisel – eelkõige kitsastes liiklusoludes – ja võib aidata vältida sõiduki kahjustusi. Kaamerapilt ilmub tahavaatepeeglile kohe, kui tagasikäik sisestatakse, ja lülitub samamoodi välja, kui sõiduk taas edaspidi sõidab.

Lorem Ipsum