Aitab ära hoida tagant otsasõite ja jalakäijatega avariisid.

Toetab hoiatuse või hädapidurdusega.

Active Brake Assist aitab vältida kokkupõrkeid või minimeerida kokkupõrgete tagajärgi ees liikuvate sõidukite või teed ületavate jalakäijatega. Kui tuvastatakse avariioht, edastatakse esmalt visuaalne ja heliline hoiatus. Pidurdamist toetab adaptiive pidurdusassistent Brake Assist. Kui tarvis, tekitab see pidurisüsteemis suurema rõhu ja kui võimalik, aitab kokkupõrget ära hoida. Kui juht hoiatustele ei reageeri, alustab süsteem autonoomset hädapidurdust. Madalal kiirusel võib sellest tagant otsasõidu vältimiseks piisata.

Lorem Ipsum