Mis on rekuperatsiooniastmed?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Rekuperatsiooni puhul taastatakse energiat sõiduki aeglustamisel. Näiteks laaditakse akut kallakust allasõidul, et mitte lasta pidurdusenergial soojuse kujul kaotsi minna. Kui suur on rekupereerimine, saate seada rooliratta käiguvahetuslabade abil 5 astmena: D++ (0 m/s²), D+ (-0,5 m/s²), D (-1,0 m/s²), D- (-1,5 m/s²). Rekuperatsiooniastmel „D Auto“ aitab automaatselt juurdelülitatud ECO abisüsteem teil aku laetust parimal viisil kasutada. See kohandab rekuperatsiooniastet vastavalt sõiduolukorrale iseseisvalt.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum