Toetab juhti hoiatussignaali või hädapidurdusega.

Aktiivne pidurdusabi

Aktiivne pidurdusabi võib aidata vältida otsasõitmist eessõitvatele sõidukitele ja teed ületavatele jalakäijatele või leevendada õnnetuse tagajärgi. Kokkupõrkeohu tuvastamise korral antakse esmalt optiline ja akustiline hoiatus. Kui juht pidurdab, siis kohanduv pidurdusabi toetab teda vajaduse korral. See tagab vajaduse korral täiendava pidurisurve, et kokkupõrget maksimaalselt vältida. Kui juht ei reageeri, alustab süsteem ise automaatselt hädapidurdust. Madalal kiirusel võib sellest piisata, et vältida eessõitjale otsasõitmist.

Lorem Ipsum