Täisväärtuslik tugi sõiduraja hoidmisel.

Aitab püsida oma sõidurajal.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem võib aidata vältida juhuslikust sõidurajalt kõrvalekaldumisest tingitud õnnetusi. Mitmeotstarbeline kaamera suudab tuvastada sõidutee piirded ning kontrollib, kas sõiduk püsib sõidurajal. Kui tuvastatakse tahtmatu sõidurajalt kõrvalekaldumine – näiteks tähelepanematuse tõttu – annab süsteem rooliratta pulseeriva vibratsiooniga hoiatuse. Nii antakse juhile märku sõidurajale naasmiseks.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem on sisse lülitatud alates sõidukiirusest umbes 60 km/h. Seda on võimalik lülitada sisse ja välja menüü „Abisüsteemid“ kaudu näidikuplokil ja seadistada vastavalt soovitud tundlikkusele. Kui sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem tuvastab aktiivse sõidukäitumise, näiteks roolimisel, pidurdamisel kiirendamisel või suunatule sisselülitamise, annab süsteem hoiatuse.

Lorem Ipsum