Lihtne parkimine ja manööverdamine.

Igakülgne ülevaade ja takistustest hoidumine.

Parkimispakett aitab juhil parkida ja manööverdada, kuvades 360° vaate ja hoiatades anduritega. 360° kaamera kuvab sõiduki ümbruse - seda nii linnulennuvaatena kui ka aknajoonest madalama vaatena. Seeläbi on kõik takistused parkimisel ja manööverdamisel lihtsalt märgatavad. Enamgi veel, PARKTRONIC süsteem hoiatab visuaalselt ja heliliselt sõiduki ees ja taga olevate takistuse eest, vältides sellega sõiduki vigastamist.
360° kaameraga parkimispakett on lisavarustusena saadaval mudeliversioonidele PROGRESSIVE ja POWER.

Lorem Ipsum