Ohutult teel olles.

Aitab vältida tagant otsasõidu ohtu.

COLLISION PREVENTION ASSIST aitab juhil hoida eessõitva sõidukiga pikivahet ja hoiatab kokkupõrkeohu korral helisignaaliga.

COLLISION PREVENTION ASSIST hoiatab visuaalselt, kui pikivahe eessõitva sõidukiga on lubatust väiksem. Samal ajal lülitab süsteem sisse pidurdusabi BAS PRO, mis suurendab pidurdusjõudu, kui juht pidurdab liiga nõrgalt.

Lorem Ipsum